Om havnemiljøet i Nevlunghavn

Nevlunghavn

Nevlunghavn

Av
DEL

InnsendtEtter mer enn 30 år som feriegjester og/eller fastboende, har vi i sommer registrert at det er utarbeidet en utomhusplan for gater, plasser og veier i forbindelse med graving og legging av nytt kommunalt vann- og avløpssystem i Nevlunghavn.

Det er forståelig at gangveiene skal tilrettelegges for flest mulig brukere, men detaljene som skaper det unike og organiske havnemiljøet som preger Nevlunghavn bør tas vare på.

Vi har registrert at det er avvik mellom det historiske gatemiljøet som har vært i Nevlunghavn og innføring av nye veidekker og andre fremmedelementer. Vi ser blant annet at det er anlagt en større treplatting innerst i havna der det før var asfalt, og har fått vite at det blant mye annet er planer om et betong/granitt amfi på det som inntil i vår var en hyggelig gressvoll med benker, der også de lokale fiskerne pleide å sitte. Vi kan ikke forstå annet enn at disse urbane elementene sammen med brostein og fortauskanter vil representere et brudd med det historiske og organiske miljøet i Nevlunghavn.

Vi ber om at Teknisk Etat i Larvik kommune eller de som har ansvar for gjennomføring av planen treffer tiltak som gjør at det blir størst mulig samsvar mellom bevaringsverdige interesser og reguleringsplanen, slik det er definert i den vedtatte Bevaringsplanen for Nevlunghavn.

Vi oppfordrer kommunen om å vise respekt for stedshistorien, og ikke innføre nye konstruksjoner som er fremmedelementer og historieløse. Havnemiljøet i Nevlunghavn er unikt i sitt slag i Vestfold og bør tas vare på.

Med vennlig hilsen,

Arthur Buchardt

Cecilie Broch Knudsen

Arthur Buckhardt / Cecilie Broch Knudsen

Fastboende / feriegjest i mer enn 30 år

Artikkeltags