NHO-Kristin: – Vi må ikke gi oss på dobbeltspor

KLIMA-VIKTIG: Skal Vestfold og Telemark bli en klimapositiv industriregion, er jernbaneutbygging av avgjørende betydning, mener Kristin Saga, regiondirektør i NHO.

KLIMA-VIKTIG: Skal Vestfold og Telemark bli en klimapositiv industriregion, er jernbaneutbygging av avgjørende betydning, mener Kristin Saga, regiondirektør i NHO. Foto:

For Vestfold er det viktig både med dobbeltspor til Skien senest 2032 og at InterCity bygges ut også til Hamar og Fredrikstad, mener NHOs regiondirektør Kristin Saga.

DEL

(Tønsbergs Blad) Saga, som er daglig leder av NHOs virksomhet i Vestfold og Telemark, registrerte at fylkestinget nylig gikk inn for å prioritere to hovedprosjekter i sine innspill til ny Nasjonal Transportplan:

  • Utbygging av dobbeltspor gjennom søndre Vestfold, og i første omgang strekningen Stokke – Sandefjord.
  • Utbedring av Europavei 134 Drammen – Haugesund, som dels pågår, dels er under planlegging på flere delstrekninger.

– Å prioritere Stokke – Sandefjord er helt riktig, fordi det da kan kjøres to tog i timen mellom Tønsberg og Porsgrunn, sier Kristin Saga.

Hun er godt fornøyd med utbyggingstrykket mellom Drammen og Tønsberg, der de to gjenstående strekningene fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen og fra Nykirke til Barkåker er under utbygging til dobbeltspor. Begge skal etter planen åpne for trafikk i 2024, og vil gi Tønsberg en topp moderne jernbaneforbindelse til Oslo.

Da er det strekningen Tønsberg – Larvik som gjenstår som «the missing link» i InterCity-forbindelsen mellom Oslo og Grenlands-området. Og her er Saga bekymret for fremdriften.

– Det er bare satt av 52 millioner kroner i planleggingsmidler sør for Tønsberg i statsbudsjettet for 2020, påpeker hun.

– Vi har koronakrise nå, men da er det også viktig at vi investerer i det som gir verdiskapning og arbeidsplasser i mange år fremover, understreker Saga.

LES OGSÅ: Varsler «omkjøring» på E18 i inntil 18 måneder

Binder regionen sammen

– InterCity vil gjøre oss til ett bo- og arbeidsmarked i Vestfold og Grenland, noe som er viktig for å tiltrekke oss og beholde folk med kompetanse. Men vi vil jo også ha mer godstransport over på jernbane, og en fremtidig Grenlandsbane som knytter Vestfoldbanen sammen med Sørlandsbanen til Stavanger. Det er viktig hvis vi skal bli en klimapositiv industriregion, mener Kristin Saga.

For Vestfold er det med andre ord svært viktig å få på plass en ny, dobbeltsporet jernbane gjennom fylket, mener NHO-direktøren. Da er det også viktig at Vestfold og Telemark taler med én stemme, slik at ingen er i tvil om hva som er regionens ønske.

– Vi må dessuten huske på at Nasjonal Transportplan bare er en plan. Kampen for å få bygget ut Vestfoldbanen må vinnes hvert eneste år på statsbudsjettet. Da er det viktig at vi har gode folk i transport- og kommunikasjonskomiteen og i næringskomiteen på Stortinget, mener Saga.

Hun mener en modernisert jernbane og den nye, firefelts E18 på mange måter supplerer hverandre. Der E18 går utenom bysentrene og tiltrekker seg bedrifter med stort transportbehov, går banen fra sentrum til sentrum og er kanskje viktigst for typiske kontorarbeidsplasser. Men også en del kontorbedrifter har vist interesse for etableringer ved motorveien, fordi den gjør det enkelt å betjene hele Vestfold fra ett sted.

– Jeg mener det er viktig at vi har utpekte, gode næringsområder ved E18, men samtidig at vi ikke skal åpne for etableringer overalt ved E18, sier Kristin Saga og understreker at hun er opptatt av å ta vare på gode bysentra.

– Jernbanen er også viktig for å bygge Vestfold og Telemark som én region. Ta for eksempel Universitetet i Sørøst-Norge, som med sine mange campus trenger både en InterCity-løsning gjennom Vestfold, ny E134 og Bratsbergbanen mellom Notodden og Skien. Tilbøyeligheten til å ta høyere utdanning i denne regionen er lav. Hvis det blir enklere å farte i regionen, kan det bidra til at flere velger å gjøre det, håper Saga.

LES OGSÅ: Blir trolig ikke prioritert de neste seks årene: – Vi er veldig skuffet

Stå sammen

Kraftige budsjettsprekker på utbyggingen av Follobanen og Østfoldbanen har skapt bekymring for hele InterCity-konseptets fremtid. Kristin Saga er opptatt av at Vestfold og Telemark ikke svikter de andre InterCity-strekningene, på samme måten som vi er del av store allianser på tvers av regionene når det gjelder utbygging av E18 og E134.

– Alt henger sammen. Vi må få en bærekraftig transportløsning i det store og internasjonale perspektiv, sier Saga.

– Vi så at vi måtte skyve på InterCity-utbyggingen gjennom Vestfold fordi vi først måtte få på plass en ny tunnel gjennom Oslo. Men nå må vi holde trøkket oppe for å få ferdig InterCity til Skien i 2032. Det må vi ikke gi oss på, og vi må heller ikke gi oss når det gjelder Innlandet og Østfold, mener hun.

– Bedre trafikksituasjonen i Tønsberg

Næringslivet i Tønsbergdistriktet er også opptatt av å få på plass ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme. Kristin Saga har sittet i den administrative styringsgruppen for Bypakke Tønsberg-regionen og mener det er viktig å minne om hva bypakken egentlig handler om:

– Målet er å bedre trafikksituasjonen i Tønsberg, det har aldri vært å få de på øyene raskest mulig ut på E18. Vi gikk inn for Kaldnes-Korten-løsningen fordi det ville bidra til å skape en ringvei rundt Tønsberg, avlaste bykjernen for trafikk, gjøre byen attraktiv og samtidig skape en fastlandsforbindelse det var lett for arbeidskraften fra Nøtterøy og Tjøme å bruke, sier hun, og peker på at daglig pendler over 4.000 mennesker inn fra øyene for å jobbe i Tønsberg.

– Så ble det enighet om å gå for Ramberg-Smørberg i stedet. Nå er det viktig at vi får en løsning, selv om jeg ikke er sikker på om den er like bra for arbeidskraften til å forflytte seg på. Det viktigste nå er at vi ikke roter oss bort. Jeg skjønner dem som sier «skal vi virkelig investere mer i vei»? Men det jobbes jo med å lage utslippsfrie biler og bypakken handler også om å få kollektivtrafikken lettere fram og gjøre det tryggere å sykle og gå, sier Kristin Saga.

En annen årsak til at hun ønsker fortgang i å bestemme seg for valg av fastlandsforbindelse er hensynet til eierne av bolig- og næringseiendommer langs de ulike traseene.

– Dette binder opp areal og skaper usikkerhet, avslutter Kristin Saga.

Artikkeltags