Nicander indikerer at Hatlo er inhabil og har brutt taushetsplikten: – Aner ikke hva han sikter til

Arne Nicander ber i et brev om møte med kommunedirektør Gro Herheim for å diskutere Lamøya-saken.