Gå til sidens hovedinnhold

Nina er en av mange tusen pårørende i Larvik: – Den hjelpen vi har fått gir håp

– Det betyr så mye å ha et sted å dra til og bli møtt av folk som forstår deg, sier Nina Nyvold.

Det er to og et halvt år siden Nina Nyvold, via sin fastlege, ble satt i kontakt med kommunens kompetansesenter for demens. Da var samboeren hennes på et tidlig stadium av sykdommen. Nina får ikke fullrost tilbudet og de ansatte nok.

– Her har vi blitt møtt med en respekt og varme fra dag én, sier hun.

LES OGSÅ: Una (33) og Tonje (32) fikk nok: – Synes det ble litt vel mye flotte folk med blide unger på flotte fjell

Nye nettsider

Den nasjonale kompetansetjenesten Aldring og helse viser at 1078 personer i Larvik har demens.

I Larvik er flere av lavterskeltilbudene samlet på Villa Kveldsol på Tjøllingvollen. Det er et gratis tilbud hvor du ikke trenger å søke om plass, og både den som er rammet og den pårørende kan delta på ulike aktiviteter. Blant annet har de et dagaktivitetstilbud der man kan komme uten vedtak, være med på ulike aktivitet og møte fagpersoner.

(Se egen faktaboks nederst i saken)

– Før har det vært litt uoversiktlig for publikum hvilke tjenester som finnes, men nå har vi samlet alt på en nettside og beskrevet de ulike tilbudene godt, sier Siri Mehl, avdelingsleder for dagsentrene.

– Formålet er å nå personer med demens og deres familier i tidlig fase, slik at det kan etableres et trygt og forutsigbart samarbeid gjennom hele sykdommens forløp, legger hun til.

LES OGSÅ:

– Gjør en forskjell

For Nina og samboeren har det vært viktig å få hjelp tidlig.

– Veldig tidlig fikk vi være med på kurs og vi fikk informasjon om hjelpemidler. Jeg har deltatt på pårørendeskole, og fått mulighet til å prate med andre som står i tilsvarende situasjon. Totalpakken, alle disse tingene, gjør at man ikke føler seg så alene. Det betyr så mye å møte noen som forstår deg, sier hun.

Nina har snakket med samboeren om hva det betyr for han å få hjelp.

– Det første han svarte er at han setter så pris på å være i et fellesskap i trygge omgivelser, forteller Nina.

– Han får oppleve mestring og fellesskap på en trygg måte. At vi blir møtt på de nye behovene i den nye situasjonen er alfa omega. Det gjør virkelig en forskjell. Under pandemien fikk vi virkelig bekreftet hvor mye dette tilbudet betyr for oss. Da var det stengt i fem måneder. Det er en tøff opplevelse å stå i. Derfor er det så godt å ha noen som hjelper deg å forstå hva som skjer. De som jobber her er helt unike, skryter hun.

Blant dem hun har hatt mye kontakt med er Anne Hedvig Heggen (t.v.) og Janne Sjølyst.

De er opptatt av å få fram at kommunens tilbud på Villa Kveldsol er for personer med kognitiv svikt og demens i en tidlig fase.

– Man trenger ikke å ha kommet så langt i forløpet. Veldig typisk for mange i en tidlig fase er at man går rundt og lurer på om det er noe eller ikke. Tidlig utredning og diagnostisering anbefales. På den måten kan man fjerne tvil og usikkerhet, sier Anne Hedvig Heggen.

De ansatte ser betydningen for både de som er rammet og de pårørende av å få hjelp.

– Vi ser at det blir veldig tungt for dem som står i dette alene. Mange gir tilbakemelding på er at det er godt å slippe å være ensom i en tøff situasjon, sier Janne Sjølyst.

LES OGSÅ: Cato (41) tar treningen litt lenger enn de fleste: – Det gir meg så utrolig mye

– Viktig med åpenhet

I Larvik finnes det blant annet noe som heter Hukommeleseteamet. Det er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier. De bistår fastlegene i utredning ved mistanke om demenssykdom, og foretar hjemmebesøk og kartlegging, og tilbyr oppfølging til personer med demens og deres pårørende etter demensdiagnose.

– Det er stor pågang, vi får stadig henvendelser og ser tydelig at det er et stort behov for informasjon. Vi har om lag 100 hjemmebesøk og utredninger i året, sier demenskoordinator Trine Jacobsen.

Hun sier også at det er stor pågang på Pårørendeskole, som kommunen har hatt i 13 år.

– Vi har kurs en gang i året, denne høsten har vi satt opp to grupper fordi det er så stor pågang. Det handler om å gi økt kunnskap som også kan gi mer åpenhet rundt sykdommen. Demenssykdom berører ikke bare personen selv, men også ektefelle, barn, familie, venner og kolleger. En demensdiagnose kan virke stigmatiserende og vekke ulike følelser både hos personen selv og omgivelsene, sier hun, og legger til at det fortsatt er ledige plasser på høstens Pårørendeskole som starter opp i slutten av september.

Forskning fra England

Et annet tilbud kommunen startet i våres er Hukommelsesstimulerende terapi (HST) som er forsket på i England, og har vist seg å ha god effekt. Det finnes ikke behandling av demens, men forebygging, og HST går ut på å stimulere personer med demens til å bruke sine kognitive funksjoner.

– Det å holde hjernen i gang gir økt livskvalitet, samt bedring i hukommelse og andre funksjoner. Vi er små grupper med veiledere som møtes 14 ganger for å trene på hukommelse, oppmerksomhet og språk. Vi har fått klare tilbakemeldinger fra pårørende om at dette oppleves som meningsfullt, gir bedre humør, optimisme og økt livskvalitet, sier Joan Christophersen Hagerup.

– Jeg tror ikke folk vet hvor mange tilbud Larvik kommune har. Her er det en kompetent og flink gjeng som står klare til å hjelpe både den som rammes, og de rundt, avslutter Siri Mehl.

Hvilke lavterskeltilbud finnes i Larvik?

Villa Kveldsol i Tjølling er Larvik kommunes kompetansesenter for demens. De jobber med rådgivning, informasjon og undervisning, og har et dagaktivitetstilbud til personer med demens i tidlig faser. De tilbyr:

Pårørendeskole. Pårørendeskolen er et kurstilbud for pårørende til personer med demens. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen selv, deg som pårørende og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

■ Dagaktivitetstilbud Villa Kveldsol. Villa Kveldsol er et gratis lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å søke om plass. Tilbudet er til hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens i tidlig fase. Vi tilbyr sosialt fellesskap og meningsfulle aktiviteter. Man får kjøpt lunsj. Det er personale til stede som kan gi veiledning og støtte i forhold til din sykdom.

Hukommelsesteam. Hukommelsesteamet er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier, som har kompetanse på demens. De bistår fastlegene i utredning, ved mistanke om demenssykdom. Foreta hjemmebesøk og kartlegging, og gir informasjon om demens og kommunens tjenestetilbud.

■ Hukommelsesstimulerende terapi (HST). HST handler om å stimulere personer med demens til å bruke sine kognitive funksjoner. Forskning, som er gjort i England, viser at deltakelse i HST-grupper gav økt livskvalitet, samt bedring i hukommelse og andre funksjoner. Gjennom en morsom og hyggelig atmosfære og ved bruk av minner og sanser er møtene lagt opp med faste, gjenkjennbare rammer. Man trener på hukommelse, oppmerksomhet og språk. Tilbudet er for personer med hukommelsessvikt og demenssykdommer i mild til moderat fase.

Åpen kafé. Er et tilbud til deg som har fått en demenssykdom, dine pårørende eller en du kjenner. Hensikten med kafeen er å skape et møtested hvor man kan treffe andre i samme situasjon.

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Her møter du andre i samme situasjon, deler erfaring og får støtte og råd til å mestrer hvedagen. Gruppene har 6-8 deltaker og ledes av to sykepleiere.

Individuelle støttesamtaler. Fagpersoner med spesiell kompetanse på demens kan tilby individuelle støttesamtaler til både pårørende og den som har en demenssykdom.

Kognitive hjelpemidler. Det finnes ulike hjelpemidler for personer med demens og deres pårørende, som kan gi rammer og trygghet i hverdagen. Tilpassede klokker, apper og kalendere kan være en hjelp for å gi oversikt over dagens aktiviteter.

■ Aktivitetsvenn. Kommunen kan formidle kontakt mellom frivillige og den som har behov for aktivitetsvenn. Med en aktivitetsvenn kan personen med demens fortsette med sine vanlige aktiviteter eller finne på ting sammen som å lese, gå tur, gå på kino, fiske eller annet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.