I siste møte i fylkestinget før sommeren besluttet politikerne en rekke investeringer som både vil kutte fylkeskommunens direkte utspill av klimagasser, spare store mengder strøm og kostnader, og samtidig løfte videregående opplæring.

Et solcelleanlegg er nylig ferdigmontert på Thor Heyerdahl, et prosjekt det har vært snakk om i over to år.

– Da vi utredet solcelleanlegg på fylkeskommunale skolebygg i 2020, så vi at det var to prosjekter som var lønnsomme- Sandefjord og Thor Heyerdahl videregående skole, sier leder av hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Ådne Naper (SV).

Etter en ny kartlegging ser de nå at alle anleggene de har montert på skoler i fylket er lønnsomme, bortsett fra i Rjukan.

– Høye strømpriser og lave solcellepriser viser at det lønner seg å investere i lokal strøm. Dette er investeringer som vil gjøre det billigere å drifte fylkeskommunens eiendommer, og samtidig bidra med lokalprodusert fornybar energi.

Godt i gang

Thor Heyerdahl er en av to skoler som fylkeskommunen varmer opp med fossil gass. Den nye investeringen vil gjøre at skolen kan koble seg på fjernvarmeanlegg.

Da Thor Heyerdahl videregående og idrettshallen sto klar i 2009, var det ikke i utbyggernes eller eiernes tanke å inkludere solkraft for å skaffe energi til bygget. På den tiden var skolen det største nye skolebygget i Norge. Det var og er fortsatt moderne, men kortreist fornybar energi var det ikke så mange som tenkte på den gang.

– Vi er allerede godt i gang med solcelleanlegg på Thor Heyerdahl og Sandefjord videregående skole. Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner tar initiativ. Vi forvalter en stor bygningsmasse, og derfor har vi masse «uproduktivt areal» som ligger og venter på å bli tatt i bruk.

I 2020 vedtok fylkestinget å bevilge 1,44 millioner kroner til prosjektering og montering av solcellepaneler på en fjerdedel av taket til Jotron arena.

– Vi ba tidlig i denne valgperioden om en utredning av solceller på alle fylkeskommunale skolebygg. Den rapporten fikk vi tidlig på høsten i 2020, som så spesielt på skolene Sandefjord og Thor Heyerdahl. Vi gikk straks i gang med å bestille anleggene. Kontrakten ble skrevet høsten 2021, og anleggene monteres nå. Vi håper de er i drift til sommeren, sa Naper til Østlands-Posten tidligere i sommer:

– Det er frustrerende å være en så innmari utålmodig politiker som meg når ting tar tid. Fra første konsekvensutredning har dette tatt to år. Vi håper nå at prosessen vil gå raskere i tiden fremover.

I behandlingen av årsregnskap og resultatvurdering for 2021, innstilte fylkestinget 8. juni i år på 25 millioner kroner til solcelleanlegg på fylkeskommunens bygg.

Viktig for fremtidig kompetanseutvikling i skolen

Rektor på Thor Heyerdahl videregående skole, Lin Marie Holvik, synes det er veldig stas og viktig at de nå har fått installert et solcelleanlegg på storskolen.

– Det har flere hensikter. Bedriftsmessig er det veldig viktig, og så det pedagogiske. For vi har fått et opplæringsanlegg i tillegg til solcellepanelet. I pedagogisk sammenheng er det veldig vesentlig, for det er mange kompetansemål på bærekraftig utvikling. Det å få et eget opplæringsanlegg for solcellene på taket er viktig for fremtidig kompetanseutvikling for ungdommene, når det handler om kunnskap om bærekraft og forståelsen av energibruk. Vi har sett det i den tiden vi lever i nå, hvor viktig det er.

Kjell Robert Kaspersen er daglig leder for Jotron Arena. På taket er det plassert 320 paneler, og dette skal levere 109.000 kilowatt i året.

– Vi åpnet anlegget 1. juli, og den måneden bruker vi lite strøm på skolen, som vil si at vi da produserte mer enn vi brukte – som vi leverte tilbake. Så langt har det fungert perfekt, og vi har levert mer enn forventet i juli og august.

I juli forventet de å levere 16.300 kWh, mens det ble produsert 22.300 kWh.

Opplæringsanlegget vil bli ferdigstilt i løpet av august, hvor elevene skal kunne se strømmen som blir produsert og som blir brukt.

Mer penger til undervisning

Naper forteller at de videregående skolene nå kan bruke mer penger på undervisning enn på strømregningene i tiden fremover.

– Det er en viktig del av en tiltakspakke vi har for å kutte klimautslipp. I behandlingen av årsregnskap og resultatvurdering 2021, vedtok fylkestinget 25 millioner kroner til solcelleanlegg på alle fylkeskommunale bygg. I tillegg investerer vi 40 millioner kroner i energieffektiviserende tiltak i byggene våre. Det er 3,3 millioner kWh spart.

Dette er investeringer som vil gjøre det billigere å drifte fylkeskommunens eiendommer og samtidig bidra med lokalprodusert fornybar energi.

Det betyr for eksempel at de videregående skolene kan bruke mer penger på undervisning heller enn på strømregninger. Solceller. Energieffektivisering og egenprodusert strøm er altså viktige og gode investeringer i både skole og miljø.

LES OGSÅ: Seks elever fra Thor Heyerdahl har kommet gjennom det trange nåløyet: – Det blir noe helt nytt