Koronakrisen har vist til fulle det vi egentlig har visst lenge – Norge er sårbare og altfor avhengig av utenlands arbeidskraft innen eldreomsorg, helsevesenet, byggenæringen og landbruket. Vi trenger en skikkelig satsning på fagarbeidere, og Arbeiderpartiet vil sørge for at vi utdanner de fagarbeiderne Norge trenger i fremtiden!

Det er fortsatt for få unge som velger yrkesfag når de gjør valgene sine for videregående utdanning. Og dessverre er det altfor mange som dropper ut av utdanningen underveis. Det ødelegger mulighetene for ungdommen vår, og det gjør at vi som samfunn går glipp av viktig kunnskap og kompetanse. Derfor må vi sikre at enda flere unge kommer ut som ferdige fagarbeidere når de er ferdige med sin videregående utdanning.

Alle forstår at det ikke er enkle løsninger på dette, men Arbeiderpartiet gir tre konkrete løfter for å utdanne de fagarbeiderne vi trenger:

- Vi trenger en mer praktisk skole, og vil innføre «praktiske ferdigheter» som en grunnleggende ferdighet. Arbeiderpartiet vil legge til rette for at alle skoler har tilgang til skoleverksted, sløydsal og lignende læringsarenaer. Dette er bra for alle elever, ved at det gir flere innganger til læring. I tillegg kan det vekke interessen for yrkesfag hos flere.

- Lærlingene skal følges opp tettere. Det betyr at skolens oppdrag ikke skal avsluttes fordi elevene begynner på læretiden. Det er ikke bedriftenes ansvar å gi ungdommen den oppfølgingen de trenger for å håndtere læretid, arbeidsliv og voksenliv.

- Antallet skoleplasser må tilsvare antallet læreplasser – det trengs et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen og arbeidslivet.

Fagarbeiderne i Norge er blant verdens beste og mest effektive. Det har ikke kommet av seg selv, og vi må jobbe hardt for å holde det slik. Det krever at flere vil bli fagarbeidere, det krever faste, trygge stillinger, det krever norsk som arbeidsspråk og det krever at ungdommen får den oppfølgingen de trenger før det er for sent.

Arbeiderpartiet skal gjøre de grepene som trengs for å utdanne fagarbeiderne Norge trenger!