Regjeringen har besluttet å forlenge personkontrollen på indre Schengen-grense i Norge med ytterligere 30 dager, til 14. februar 2016.

Etter at Norge innførte personkontroll på indre grense i Norge har antallet asylsøkere gått betydelig ned. Det er fortsatt behov for å ha kontroll på grensen for å sikre indre sikkerhet og offentlig ro og orden, heter det i en pressemelding fra Justisdepartementet.

– Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og det er grunn til å tro at mange ikke vil forsøke å reise til Norge fordi det er kontroll på den indre grensen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Midlertidig kontroll av den indre Schengen-grensen ble innført 26. november og gjelder personkontroller på alle ferjeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. Tiltaket hadde opprinnelig en varighet på ti dager, men ble forlenget med 20 dager i starten av desember.

Nå forlenges den altså med ytterligere 20 dager, og EU-kommisjonen er varslet om at kontrollen kan bli videreført i inntil tre måneder etter 15. januar.

Danmark innførte 4. januar skjerpet grensekontroll, som i første omgang gjelder i ti dager. Det er forventet at den vil bli utvidet.

Sverige har forlenget sin grensekontroll til 8. februar. Grensekontrollen ble innført 12. november og har fram til nå blitt fornyet hver 14. dag. Nå kommer den til å gjelde en måned av gangen.