Afghanistans pågående krise har en potensiell sprengkraft for å både skape totalt kaos internt i landet og samtidig skape en massiv flyktningstrøm. Dette trenger drastiske og umiddelbare grep fra Europas nasjoner. Slik at vi unngår det samme som skjedde under flyktningkrisen i 2015. Og det krever FrPs løsninger.

Innledningsvis kunne jeg startet med å skrive hvor tragisk alt som skjer i Afghanistan er, men det vil bli å si det åpenbare. Alle er enige om at det er tragisk, og at det må gjøres grep.

Forskjellen her er at selv om FrPs løsning er den minst politisk korrekte, så er det i praksis den som desidert hjelper flest på flukt. I tillegg bevarer den det norske folks velferd og trygghet.

Med respekt for din tid skal jeg holde meg kortfattet og gi deg tre kjappe løsninger for den krisen vi nå ser i Afghanistan, og at du derfor bør stemme FrP ved 13. september.

Den første løsningen er at vi må sende et signal som følger fotsporene til Australia. Etter at Australia i 2015 nektet å gi asyl til båtmigranter, resulterte det i at det gikk fra flere hundre døde hvert år, til ingen døde. Når insentivet for en farlig, og for mange en dødelig reise, blir fjernet så går naturlig nok dødstallene ned også.

Den andre løsningen er å følge fotsporene til Danmark. Tidligere i år gikk Danmarks parlament sammen, med søsterpartiet til Arbeiderpartiet i spissen, for å opprette asylmottak i et tredjeland. Ved ankomst til Danmark vil migrantene bli sendt til et trygt tredjeland hvor de får asylsøknaden sin vurdert. Ved godkjent søknad vil oppholdet bli gjort i tredjelandet. Dette vil lede færre ut over Middelhavet, man kan hjelpe langt flere for samme pengesekk og det er langt enklere å integrere seg i et land med noenlunde lik kultur. Derfor er dette forslaget til FrP noe Arbeiderpartiet i Norge også bør følge.

Den tredje løsningen er å hjelpe i trygge naboland. Afghanere vil få det best i naboland hvor de har samme kultur og religion. I Pakistan bor det 217 millioner, hvor befolkningen nærmest har doblet seg på 30 år. Det forteller at det er levelige kår der, og ikke minst er det tryggere der enn det var i Afghanistan før Taliban tok over. I tillegg er det kort vei tilbake for å bygge opp hjemlandet sitt når konflikten roer seg.

Jeg har forståelse for at FrPs løsninger kan umiddelbart virke usolidarisk i mange sine øyne. Samtidig liker en del dessverre å avfeie debatten ved å diskreditere motdebattanten med mange ulike kallenavn.

Men når du nå vet hvorfor vi mener det vi mener, vet du også kanskje at dette er løsningen om oppgaven er å hjelpe flest og i tillegg bevare det norske folks velferd og sikkerhet. I 1980 var det rasistisk å si at innvandrere må lære seg norsk når de bor i Norge. Åpenbart ikke nå mer. For historien viser at FrP sine forslag for innvandring og migrasjon har stått urokkelig.

Derfor er FrP valget for deg om du ønsker en fornuftig tilnærming i politikken.