Gå til sidens hovedinnhold

Norges mest attraktive by

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Staten/regjeringen ønsker at Norges mest attraktive by for stedsutvikling skal kåres i juni. (Se nedenfor.)

Under et informasjonsmøte hvor Fritzøe eiendom inviterte til for ca. 3 - 4 år siden med den anerkjente arkitekten Nils Torp i spissen. Temaet var utbyggingen av Hammerdalen og videre utvikling av de planene som Fritzøe hadde for sin boligutvikling. Et viktig moment var at en renovering/rehabilitering av Farriselva skulle utføres i sammenheng med utbyggingen av Øvre Verksgård.

Dette har ikke blitt innfridd. Håper at dette nå blir et prioritert prosjekt også på bakgrunn av at Norges attraktive by skal kåres. I en videre utvikling av å tilrettelegge for en sammenhengende sykkeltrasé fra farriseidet til Fritzøe brygge, så vil det innebære en realisering av et prosjekt med store miljø- og folkehelse gevinster.

«Norges mest attraktive by 2020 skal kåres i juni. Vi i juryen håper dere vil nominere mange gode byer og steder. Startskuddet går i midten av februar!Vi jakter forbildene som går foran og kvister løype, de stedene andre kan se til og lære av. Er det ditt sted? Nominer på attraktivby.no

Om prisen:Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig. Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et kriterium at stedet har bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter. Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk. Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder. Byer som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke, skal fremheves»

Kommentarer til denne saken