Gå til sidens hovedinnhold

Norgesunionens aller første hederstegn gikk til Larvik

Margaret Støle-Karlsen er tildelt norgesunionens første hederstegn. Hun har vært medlem i Larvik soroptimistklubb siden 1.1.1991 og æresmedlem siden 2018.

Margaret har hatt flere verv på unionsnivå, vært initiativrik, nyskapende og satt spor som soroptimister lokalt, nasjonalt og internasjonalt har og har hatt nytte av. Margaret er grafiker med lang erfaring som ikke bare vår klubb, men også Soroptimist Norway og SIE har hatt nytte og glede av.

Hun var med da klubben tok initiativ til Norgesunionens nettsider og var i perioder ansvarlig for disse. Gjennom mange år har hun gjort alt grafisk arbeid for klubben, mye for Unionens jubileumsskrift og mange presentasjoner av soroptimisme har hun en stor del av æren for. Hun har hatt ansvar for Soroptima, vært medlem av ressursgruppa for Unionens strategiplan, vært medlem av finanskomiteen, produsert brosjyrer som beskriver Soroptimistenes arbeid lokalt og nasjonalt., vært guvernør i 2 år og startet i denne perioden «Guvernørnytt». Hun var miljøkoordinator i 4 år og ledet arbeidet med Utdanningsfondet i en periode.

Margaret er en samlende person. Hun motiverer til utvikling og miljøskapning ved å være pådriver for bl.a. vannprosjekter, utdanningsfondet og flere områder vi som soroptimister brenner for. Prosjekter og arbeid som vi finner i FNs bærekraftmål.

Hun hadde tidlig et miljøfokus, og dette er fortsatt synlig for soroptimister over hele landet og i Europa. Som miljøkoordinator designet og introduserte hun miljønettet. Julemerkene er også et Margaret-produkt. og har vært det siden 2002. Vi i Larviks klubben selger fremdeles disse produktene og dermed synliggjøres Soroptimistene hele landet. Inntektene blir fordelt 40/60 mellom vår klubb og Utdanningsfondet. Margaret og Kirsti Renault reiste rundt og informerte andre klubber om «Hva er en soroptimist». Dette gjorde de på en informativ, innholdsrik og morsom måte.

– Medlemsblad SORORD er Margarets fortjeneste og hun har bidratt betraktelig til vårt høye medlemstall, og har vært fadder for veldig mange opp gjennom årene, forteller Hilde Eskedal og Pippi Müller på vegnet av styret.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.