Søndag 18. april var det endelig lov til å samles til gudstjeneste igjen. Riktignok med en begrensning i antall på 20 personer i tillegg til medvirkende.

I Larvik kirke var vi samlet til festgudstjeneste! Vi fikk feire påske og synge sammen flere påskesalmer. Det var med solister og fløytist og vår kantor ledet oss gjennom gudstjeneste.

Vi hadde høytidelig innsettelse av vår nye byprest Christian Dag Nilsen. Han etterfølger Oddrun Pedersen som gikk av med pensjon i fjor. Christian vil ha en diakonal profil på sin tjeneste og er motivert og godt kvalifisert for jobben.

Menighetsrådsleder Eva Thrane Nielsen leste opp kallsbrevet fra biskop Jan Otto Myrseth og prost Sølvi Lewin holdt en tale og ba for bypresten. Deretter ledet Christian resten av gudstjenesten med en beundringsverdig ro og trygghet.

Gudstjenesten ble tatt opp og den kan fortsatt ses på kirkens hjemmeside.

Christian Dag Nilsen kommer fra Moss og er 28 år. Han har tidligere jobbet i vikariat. Stillingen som byprest er hans første faste stilling.