Viser til kommentaren fra Tim Mathiesen i ØP vedr. valg av stasjonsplassering i Larvik, hvor han igjen uten forbehold nærmest garanterer at ny jernbanestasjon i Larvik stasjon blir i Kongegata.

Ihht Bane-Nors vurderinger står valget står mellom Kongegata og Indre havn Høy. Larvik kommunestyre har vedtatt Kongegata; mens Bane-Nor foretrekker Indre havn Høy, bl.a. pga. usikkerhet rundt teknisk gjennomføring, tidsbruk og kostnader ved valg av Kongegata. Samtidig sier altså Bane-Nor (forunderlig nok) at de kan akseptere Kongegata; men at de foretrekker Indre havn Høy. Dette var status for hva kommune og Bane-Nor ønsket for 1 år siden.

Bane-Nor og departementet har nå bestemt at traseen inn til Larvik skal gå gjennom Stålåker Øst-korridoren, begrunnet med økonomi, praktiske og bygningstekniske forhold, og tidsbruk.

Så da har vi et endelig og irreversibelt vedtak fra Bane-Nor og Departementet om korridoren inn til Larvik, – og et kommunalt (reversibelt!) vedtak om stasjon i Kongegata.

Det er Bane-Nor og Departementet som i siste instans bestemmer; og det vil være en sensasjon om ikke kommunens vedtak om stasjon i Kongegata blir annulert, og erstattet av Bane-Nors helhetlige forslag; «Stålåker Øst Indre havn Høy».

Det er derfor på høy tid at både kommunestyre og Larviks befolkning tar høyde for dette høyst sannsynlige faktum, og samler seg bak Bane-Nors og departementets valg. Som på grunn av økonomiske; inkludert tidsbruk, og tekniske og praktiske årsaker blir Stålåker Øst Indre havn Høy.