DU KAN HØRE HELE PODKASTEN VED Å TRYKKE PÅ DENNE LENKA

– Det som er viktig for de som blir bosatt er at vi prøver å få dem integrert i vårt samfunn. Innflyttere – enten de er flyktninger eller ikke – skal finne seg til rette på et nytt bosted.

Det er Hanne Jensen Moth som sier dette, i denne utgaven av Larvikspodden. Hun er frivillighetskoordinator i Larvik, og bidrar fra kommunens side til å legge til rette for at flyktninger som kommer hit skal bli tatt godt imot. En jobb som ikke kommer til å bli mindre krevende, når en stor gruppe ukrainske flyktninger skal bosettes i kommunen vår.

– Dette er jo en sårbar gruppe, og vi som kommune har retningslinjer å følge i forhold til det. De som melder seg for å bidra til å bistå denne målgruppen oppfordrer jeg til å kontakte lag og foreninger, og disse er da ansvarlige for sine frivillige.

Kommunestyret har gitt kommunedirektøren anledning til å si ja til alle henvendelser om bosetting av flyktninger fra Ukraina, men hvor mange som vil bli bosatt i Larvik kommer an på hvor mange som kommer til Norge. Et scenario er at det kommer hundre tusen Ukrainere.

– Hvis vi kommer opp i det omfanget så vil Larvik måtta ta imot langt flere enn de 175 som det har vært snakk om til nå, sier Larvik kommunes beredskapskoordinator Carl Erik Mathisen.

Hvor mange som blir boende her permanent kan ha ikke si sikkert.

– Det vi vet er at veldig mange av flyktningene har signalisert at de vil reise hjem til Ukraina så snart de får anledning til det, men noen vil helt sikkert bli. Noen har allerede ytret klart ønske om at de kommer til å bosette seg i Norge, og da i Larvik.

Hele podkasten kan du HER.

I studio sitter Kjetil Vold, og lyden står Geir-Atle Johnsen for.

Produsent er Virvel AS