Gå til sidens hovedinnhold

Nye enklere regler for eksisterende bygg

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vestfold og Telemark FrP er fornøyd med at regjeringen har nå lagt frem forslag til nye byggeregler for eksisterende bygg som gjør det enklere for byggeier å foreta utbedringer uten å utløse tilleggskrav som kan gjøre utbedringen så kostbar at den ikke blir gjennomført.

Plan og bygningsloven sine bestemmelser om eksisterende bygg har i hovedsak blitt stående slik de ble foreslått av de rød grønne partiene i 2008. For Fremskrittspartiet har det vært viktig å få gjennomgang av dette regelverket med tanke på forenklinger, klarere regler for arbeid samt og gjøre utbedringer rimeligere for eier av bygg. 

 Hovedgrepet i forslaget fra regjeringen er at kommunene får nye muligheter. Dette ved å gi unntak fra tekniske krav ved utbedringer av eksisterende bygg.  I dag utløses ofte et helt «batteri» av krav også når du skal gjøre endringer i eldre boliger, og det betyr faktisk at mange ikke orker å gjøre noe.  Det blir både for kostbart og for krevende for folk.

For Fremskrittspartiet er det bedre at standarden heves noe, uten at det stilles de samme kravene som til nye bygg. Dette gjelder særlig innenfor energikrav, isolasjon, lydisolasjon.

 Det har vært altfor kompliserte regler og vanskelige for kommunene og folk flest å forstå.  Byggtekniske regler har stort sett fokusert på nye bygg, men kravene har også fått effekt på eldre bygg.

For Fremskrittspartiet er det viktig at bygg er i bruk, og ikke forfaller. Når vi tenker på at det er 4,2 millioner bygg i Norge, herav 1,5 millioner boligbygg, så vil disse reglene vil få stor betydning for veldig mange byggeiere. 

I dag er det vanskelig å ta en fritidsbolig i bruk som vanlig bolig. Regjeringen foreslår en ny unntaksbestemmelse kan gjøre det enklere å ta i bruk en fritidsbolig som helårsbolig.

Å ta i bruk en fritidsbolig til helårsbolig innebærer at eier må søke om bruksendring. Alle relevante tekniske krav vil da gjelde. For eksempel vil ofte krav til energieffektivitet, tilgjengelighet, parkeringsforhold, planløsning, ventilasjon og brannsikkerhet være relevante. Forslag til ny unntaksbestemmelse innebærer at kommunen i større grad kan gi unntak fra tekniske krav som utløses av bruksendringen. Det vil alltid være en konkret vurdering, men kommunen får handlingsrom til å oppstille et kravsnivå som er fornuftig og lar seg oppfylle i praksis.

Det foreslås bestemmelser for å ta i bruk uinnredet loft i eldre bygård til boligformål. Mange ønsker å finansiere oppgradering av eldre bygårder ved f.eks. å bruksendre loftet for å etablere nye boenheter. På grunn av bygningsfysiske begrensninger og bevaringshensyn, kan det imidlertid være svært vanskelig, tidvis umulig, å oppgradere bygget til TEK17-standard. Det er likevel mulig å foreta vesentlige forbedringer av bygget både med hensyn til økt brannsikkerhet, mer effektiv energibruk og bedre tilgjengelighet, samtidig som det etableres flere boliger.

Forslaget gjør at kommunen kan legge avgjørende vekt på det faktum at bygget får bedre standard selv om det ikke nødvendigvis oppfyller alle krav.

Fremskrittspartiet mener det er viktig å kunne gi handlingsrom for å forbedre boliger og bygg på en økonomisk fornuftig måte og mener at forslagene fra regjeringen får tilslutning i Stortinget.

Thorleif Fluer Vikre

Politisk nestleder og 5. kandidat, Vestfold og Telemark FrP

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.