Etter mange år i Larvik-skolen og dermed lang praksis i spareforslag og endringsprosesser, slutter jeg ikke å undre meg over spareforslag som ikke har grunnlag i skolens virkelige liv.

Det gjelder selvfølgelig skolesekretærene og kommunalsjef Jan Erik Norders nedlatende og kunnskapsløse uttalelser i ØP fredag. Han gjemmer seg bak svada som «dynamisk» og «framtidsrettet» i sin beskrivelse av en skole uten skolesekretærer, som han foreslår erstattet av tilfeldig, gratis arbeidskraft.

Alle som tilbringer tid i skolen eller lever tett på den, som for eksempel lærere, elever og deres foresatte, vet godt at skolesekretæren er selve krumtappen i skolens daglige virke. De besitter unik kompetanse på en rekke områder. De kjenner skolens mange prosedyrer, de kjenner elevene og sikkert også mange foresatte, og de ivaretar viktige behov.

Som kommunalsjef for nettopp skole bør man vel støtte seg på rapportering fra skolens fagfolk, og la den kunnskapen danne basis for «lek» med tanker om å gjøre drastiske sparetiltak i skolen.

Dette er så alvorlig for Larvik-skolen at jeg fristes til å avslutte med et sitat, – etter hukommelse, fra en av Alexander Kiellands noveller: «og tankene svirrede rundt i Herr grevens hode, der de hadde megen tumleplass».