Gå til sidens hovedinnhold

Nye sykehusbygg i Helse Sør-Øst

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har i de siste ukene vært en rekke leserinnlegg der det hevdes at planene for nye sykehusbygg i Oslo vil gå ut over tilbudet til pasienter i resten av regionen. Det hevdes også at det finnes et alternativ som er bedre og billigere. Vi stiller oss spørrende til disse utsagnene.

Det er planlagt bygging av et stort akuttsykehus på Aker og nybygg på Gaustad slik at vi får samlet spesialisert behandling i et komplett regionsykehus. I tillegg er vi i gang med et spesialisert kreftsykehus med nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet. Halvparten av pasientene som behandles ved Oslo universitetssykehus bor ikke i Oslo og det er viktig med «en dør inn» for disse pasientene. De andre regionssykehusene i landet har fått sine nybygg. Nå er tiden inne for pasientene fra hele Sør- og Østlandet.

Helse Sør-Øst RHF arbeider også med å styrke sykehustilbudet i andre deler av regionen og noen av disse prosjektene har kommet langt. Sykehuset i Vestfold er i ferd med å gjennomføre Tønsbergprosjektet. Der ble nytt psykiatribygg ferdigstilt i mai i år, mens somatikkbygg med akuttsenter står ferdig våren 2021. I Drammen bygges det nytt, stort akuttsykehus for Vestre Viken. Det nye sykehuset skal omfatte somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling, samt nytt tilbud innen strålebehandling. Byggestart er planlagt høsten 2019, og det nye sykehuset skal tas i bruk i 2025.

Ved Sørlandet sykehus kommer det nybygg for psykisk helsevern i Kristiansand og ved Sykehuset Østfold skal vi utvide akuttmottaket på Kalnes. Ved Akershus universitetssykehus skal det bygges nytt bygg for psykisk helsevern. Ved Sykehuset Telemark pågår konseptfase for etablering av stråleterapi, nytt sengebygg og ombygging av akuttmottak i Skien, samt teknisk oppgradering av sykehuset i Porsgrunn. Videre pågår det planlegging av nytt Mjøssykehus for Sykehuset Innlandet.

Helse Sør-Øst har bærekraft til disse investeringene, men det er viktig at vi har en god driftsøkonomisom gir grunnlag for investeringene. Den planlagte investeringen i nybygg ved Oslo universitetssykehus vil gi en bedre driftsøkonomi der, og dette er viktig for hele regionen.

Det er lansert en alternativ løsning i Oslo med parksykehus på Ullevål som er beregnet å koste 24 milliarder kroner. I denne løsningen får vi ikke samlet den spesialiserte behandlingen (regionfunksjonene). Løsningen vil ikke være bærekraftig, nettopp fordi vi ikke får samlet de regionale funksjonene og hentet ut gevinstene dette gir.

Sykehusene utenfor Oslo vil lide hvis vi ikke går for en løsning i Oslo som gir god driftsøkonomi der. Det er sykehusene utenfor Oslo som må betale for pasientbehandlingen ved regionsykehuset. Sykehusene utenfor Oslo vil også lide om vi legger opp til en løsning med flere sykehus i Oslo som vil beslaglegge mer høykompetent kompetanse enn nødvendig.

Kommentarer til denne saken