Nye tall fra NAV: Færre arbeidssøkere de siste to ukene