Fylkets viktigste oppgaver er videregående skole, offentlig tannhelse, idrett og friluftsliv, forvaltning av kulturminner og drift av en del kulturinstitusjoner, tekniske oppgaver knyttet til fylkesveier, næringsutvikling og miljøforvaltning, samt finansiell støtte til ulike frivillige organisasjoner.

I Troms og Finnmark fylke er 244.000 innbyggere spredt ut over 39 kommuner og 75.000 km2. Vestfold har 252.000 innbyggere fordelt på 6 kommuner og 2.200 km2. Vestfolds fylkes areal ville være omtrent som gjennomsnittskommunen i Troms og Finnmark (1.900 km2).

I Troms og Finnmark trenger kommunene sårt fylkets ressurser og oppgaver, siden 6 byer står for hele 65 % av befolkningen i fylket, mens de øvrige 33 kommuner i gjennomsnitt har bare 2. 600 innbyggere eller 1 % av fylkets befolkning.

Fylket er et overflødig og byråkratiserende forvaltningsnivå. I Vestfold kunne alle 6 kommuner uten vansker overta fylkets oppgaver innenfor sine grenser. Kommunestyret i Larvik ønsker Vestfold tilbake. Å bruke store beløp på å splitte Vestfold og Telemark fylke må sees som et skritt på veien mot å avskaffe fylket som forvaltningsnivå.

Larvik burde tilby seg å være prøvekommune og overta fylkets oppgaver og ressurser i Larvik.