Ekspert tilkalt for å vurdere faren for nye ras: – Bare spørsmål om tid før dette berører grunnen til kirken

– Jeg er usikker på hva vi gjør videre, sier en fortvilet grunneier, Henning Qvale.