(Sandefjords Blad)

– Vi trenger tid til å finne andre jobber, sier Christina Eliassen til Fagpressenytt.

Eliassen er ungdomskontakt i Postkom Buskerud, Vestfold og Telemark krets, og jobber på brevsorteringen ved postterminalen på Borgeskogen i Stokke.

Sjokk

Flere titalls personer på postterminalen i Stokke blir berørt hvis Stortinget hører på Posten Norge, og vedtar å slå sammen A- og B-post. Eliassen regner med at avgangssorteringen er det første som blir flyttet til Østlandsterminalen etter vedtaket, deretter regner hun med at spredningssorteringen forsvinner.

– Hvis stortingspolitikerne vedtar å gjennomføre endringen uten at det blir gitt tid til å gjennomføre omstillingsprosessen, tror jeg mange får sjokk. Det blir tøft, sier Eliassen til Fagpressenytt.

Trenger tid

Eliassen mener både bedriften og de ansatte trenger tid til å omstille seg om Stortinget vedtar å slå sammen A- og B-post.

– Vi trenger den tiden vi kan få - både bedriften og vi ansatte. Bedriften for å kartlegge om det finnes andre jobbmuligheter internt. De ansatte for å få mulighet til å finne ut om det er andre arbeidsplasser man kan søke seg til. Det er jo ikke akkurat et lett arbeidsmarked for tiden, konstaterer Eliassen til Fagpressenytt.

Færre brev

Tidligere har det vært kjent at 50 av 200 ansatte i Stokke postterminal blir overflødige fordi vi sender stadig færre brev. I postterminalen på Borgeskogen har de mistet halvparten av brevvolumet siden 1999.

– Vi skal gjøre det vi kan for å finne alternative løsninger, og vi har mange seniorer. Så det vil bli en del naturlig avgang. Men det er lite sannsynlig at vi kan unngå oppsigelser, har terminalsjefpå Borgeskogen Ronny Karlsen sagt tidligere i høst.