- Erfaringene med flate tak tilsier at det bør man unngå. Leder for eiendomsavdelingen i Larvik kommune, Svein Hagen, er klar i sin tale.

Vi har akkurat vært med Hagen på Jordet skole. Der drypper det stadig fra taket, spesielt i bygget fra 1976. Rektor Knut Stokke forteller om lysarmatur i taket som må skrus av ved visse værtyper på grunn av lekkasje.

På Ra ungdomsskole har det dryppet fra taket fra dag én.

- Det er riktig at taket på Ra aldri har vært helt tett. En annen ting er at flate tak på lave bygg inviterer til besøk. Etter skoletid er det stadig ungdom oppå taket, og det er ikke laget for å gå på, sier RE-leder Eva Borch-Jenssen.

Det er Thor Helge Jahnsen hos rådmannen som har ansvaret for Ra ungdomsskole. Han opplyser at det fortsatt er lekkasjer på Ra ved visse værforhold. Og at kommunen er i forhandlinger med entreprenøren om ansvar og erstatning.

Svein Hagen forteller at hver gang et flatt tak skal renoveres, forteller takbelegg-produsentene at de har bedre produkter som er helt tette. Problemene ser likevel ikke ut til å forsvinne.

- Flate tak får problemer med avløp som tettes av løv og rusk. Vannet blir stående. Når snøen kommer, må den måkes vekk. Det blir fort rifter og hull i pappen eller underlaget. Flate tak er rett og slett ikke laget for norske forhold, mener eiendomssjefen.

Beleggene på flate tak skal ha en levetid på 20-25 år. Men det krever jevnlig ettersyn med tanke på at slukene skal være fri for rusk. Og snømåking er en tøff belastning.

Hvorfor bygges da stadig nye offentlige hus med flate tak?

Mons Davidsen er prosjektleder i skoleverket i Vestfold fylkeskommune. Og prosjektleder for den nye storskolen i Larvik som er på planleggingsstadiet. Skolen skal ha flatt tak.

- Så fort en bygning blir veldig dyp og stor, er det vanlig å bygge flatt tak. Et skråtak vil gjøre at høyden vil bli enorm, sier han.

Han legger til at det er riktig at flate tak stiller større krav til en god utbygging. Taket må ha tilstrekkelig fall, riktige materialer, gode sveisemetoder. Hvis ikke får man uttette tak.

- Et annet problem ved flate tak, er at rommene under avgir varme til taket. Om vinteren vil snø og is smelte, og vi kan få problemer rundt slukene.

Mons Davidsen mener flate tak trenger mer tilsyn og kontroll enn tak med fall.

- Det er klart at vanlige tak er ideelt med hensyn til vann og lekkasjer. Men hvis taket på den nye storskolen skal ha et tak som heller, blir det 20 meter høyere enn det som er planlagt i dag.

Han mener store bygg og idrettshaller krever en ny byggeteknikk.

- En del er knyttet til estetikk og stil. Modernismen tilsier skarpe former og har vanligvis flate tak.

Mons Davidsen er selv arkitekt. Han opplyser om at beregnet levetid på et nybygg er femti år.

I Larvik kommune kan eiendomsavdelingen på stående fot nevne ti bygninger som sliter med gjentatte lekkasjer. Det er skader som må repareres raskt, og som tapper et allerede stramt vedlikeholdsbudsjett.

- Vi sliter med etterslep på vedlikehold og vaktmestertjenesten for mange bygg er halvvert, sier Svein Hagen.

Kan ikke byggherren gi klare premisser til arkitekten om at man ikke ønsker flate tak?

- Jo, det kan man som byggherre. Men ofte er det arkitekten som er premisslegger.

Hagen forteller at det finnes flere alternativer til flate tak på store bygg. Han nevner mansardtak (som på Senter 18), pulltak ( som på Varden barnehage), saltak (vanlig tak).

- Som ansvarlig for drift og vedlikehold i kommunen ønsker jeg at det ikke bygges flate tak. Uansett hvordan man tekker dem, er min erfaring at man får problemer med lekkasjer, avslutter eiendomssjefen.

Som holder til i et bygg med flatt tak.