Totalt er det delt ut en kvote på 26 dyr i region 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold). 12 dyr er til nå skutt, og ett av dem i Larvik.

Per 10. februar er i alt tolv gauper felt eller belastet kvoten i regionen. Seks gauper er Felt i Buskerud, to i Telemark, en i Vestfold og tre i Aust-Agder. For første gang er det felt gaupe under kvotejakt i Vestfold. Lørdag ble det skutt en gaupe på Odberg mellom Kvelde og Hvarnes. Fire av de felte gaupene er voksne hunner, melder Fylkesmannen i Buskerud.

Sist uke ble det også skutt en gaupe ved Tvedalen rett over grensen til Telemark, og i området nedre Telemark og Vestfold gjenstår tre dyr på kvoten.