Skummelt å skulle stå foran 15.000 i Bøkeskogen

Line Kaupang og Anders Gjønnes er kjente entertainere fra scener i Larvik med både sang, revyinnslag og musikalske show. 17. mai skal de to sørge for at nasjonaldagen får en både verdig og underholdende hyllest i Bøkeskogen.