Gå til sidens hovedinnhold

Advarer mot blåskjell

Artikkelen er over 14 år gammel

Mattilsynet er i gang med prøver og kostholdsråd når det gjelder blåskjell. For uken som snart er til ende, lyder rådet i Larvik: IKKE spis

Prøvene som er tatt 26. mars, viser at innholdet av DSP var over faregrensen i uke 10. Kostholdsrådet fra Mattilsynet er da å IKKE spise blåskjell fanget langs larvikskysten.

Prøvene varierer imidlertid sterkt, og lenger øst er det OK å spise skjell. Det samme gjelder for kysten rundt Kragerø

Mattilsynet startet opp et nytt nasjonalt tilsynsprogram for skjell i 2006. Det nye programmet er en kombinasjon av kostholdsråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg.

Prøvene tas i begynnelsen av hver uke. Analyseresultatene foreligger fredag morgen og blir lagt ut på Mattilsynets hjemmesider fredag ettermiddag.

Blåskjellvarslet fra Mattilsynet er et tilbud til deg som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt er kontrollert. Skjell som frambys gjennom ordinære salgskanaler skal derfor være trygge å spise.

Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene sendes til Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen i Oslo, som foretar en kjemisk analyse.

Algegiftene Mattilsynet hovedsakelig leter etter er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift. Algene som produserer DSP-gift er av slekten Dinophysis spp. og PSP-gift produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. Det søkes også etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning toksin (ASP-gift) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap, samt alger som kan være giftige for fisk.

Les mer om blåskjell-prøvene HER