- Dette er den første dommen i Norge vi vet om som går på en privat kjøper av svarte tjenester - en banebrytende og prinsipielt viktig dom for skatteetaten. Dette gir et viktig signal tilkjøpere av svarte tjenester, sier skatteoppkrever i Larvik, Jon Mathisen.

I januar 2005 gjorde hytteeieren i Larvik avtale med en snekker om å utføre arbeid på hytta. Arbeidet kom på til sammen 145.660 kroner, og snekkeren unnlot å føre dette opp i sitt regnskap.

- Bruken av svart arbeid er et betydelig samfunnsproblem. Det er vanskelig for myndighetene å avdekke svart arbeid, og det er viktig å slå hardt ned på slik type kriminalitet. Svart arbeid medfører en fortjeneste for de involverte partene, noe som går på bekostning av samfunnet, heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Retten har lagt til grunn hva hytteeieren, ifølge vanlig markedspris, måtte ha betalt for at en håndverker på lovlig vis hadde utført arbeidet, og dermed kommet til et inndragningsbeløp på 80.000 kroner.

Tingretten uttaler at normalt skulle man reagere med ubetinget fengselsstraff, men tiltaltes personlige forhold ble avgjørende for at retten nøyde seg med en betinget fengselsstraff.

- Tidligere så vi ikke på kjøperen, men på utøveren, i dette tilfellet snekkeren. Det har ikke vært tradisjon for skatteetaten å anmelde kjøperen. Men de siste årene har vi tenkt litt annerledes. Den som kjøper arbeidet blir også anmeldt, forteller Jon Mathisen.

En privat næringsdrivende plikter å oppbevare regnskapene i ti år tilbake. Det betyr at dersom man har vært innblandet i utførelse eller kjøp av svart arbeid de siste ti årene, kan dette tas fram igjen nå og straffes.

- Den dagen vi avdekker et svart arbeid, avdekker vi også kjøperen. Når vi kan gå ti år tilbake, bør det være en tankevekker for folk. De som har tenkt å kjøpe svarte tjenester bør være sikker på at snekkeren, vaskehjelpen, eller hva det er, ikke blir tatt de neste de årene. Da risikerer de å bli dratt med i det dragsuget, sier Mathisen.

- Selv om jobben er gjort, er man ikke trygg. Kjøperen av svarte tjenester vil leve i uvisshet de neste ti årene, sier Mathisen.