Anmelder miljøsyndere i Tvedalen

Artikkelen er over 14 år gammel

Larvik kommune anmelder nå de som gjennom flere år har hensatt titals bil- og bussvrak i steinbrudd i Tvedalen. (Arkivfoto)

DEL

Allerede så langt tilbake som i 1996 ble det oppdaget at flere titals bil- og bussvrak var hensatt i nedlagte steinbrudd i Tvedalen. Den gang var det hytteeiere i området som klaget over forurensningen. Vrakene ble krevd fjernet av kommunen, og bekreftet gjort.

Siden den gang har det imidlertid ved flere tilfeller blitt oppdaget oppsamlinger av vrak på ulike steder. Tross mange løfter og ileggelse av dagsbøter dukker det stadig opp nye områder der vrak plasseres. Det siste er at mange av vrakene er flyttet over til nedlagte brudd rett over grensen til Telemark.

– Nå er tålmodigheten slutt, og vi har valgt å anmelde sakene, sier Jon Østgård.

– Vi trodde det hele var løst etter at vi for snart to år siden tok tak i sakene på nytt og fikk løfter om at vrakene ville bli fjernet. I januar i år så vi at dette ikke var gjort, og ila dagsbøter. Vrakene ble fjernet, men nå dukker de bare opp andre steder. Da er anmeldelse eneste veien å gå, sier Østgård.

I sommer oppdaget et tidligere medlem i miljøvernorganisasjonen Bellona at vrakene fortsatt sto plassert i et brudd i Tvedalen, og anmeldte saken til fylkesmannen i Vestfold. Etter dette fikk grunneieren en ukes frist til å ta kontakt med den som hadde plassert vrakene og sørge for å ta tak i at vrakene ble fjernet. Nå har de altså dukket opp igjen.

I følge Østgård dreier oppsamlingen seg om så mange som 30 buss- og lastebilvrak og drøyt 20 vrak av personbiler. Nå har vrakene blitt oppdaget i nedlagte brudd over grensen til Telemark, og også nord for bruddet der de opprinnelig var plassert.

– Er dette farlig i forhold til forurensning?

– Vrakene er tømt for olje og bensin, men det er klart at dette er både estetisk forurensning og også farlig for miljøet på lenger sikt. Ikke minst kan vrakene også være farlige for barn som måtte finne på å leke i dem. Uansett er dette ulovlig plassering av avfall, sier Jon Østgård.

– Dere anmelder de som har plassert vrakene på stedet. Kan det også være aktuelt å anmelde grunneiere?

– Jeg vil ikke spekulere i om grunneierne har et ansvar her. Det får vi komme tilbake til, sier Østgård.

Det er nå tre saker som er anmeldt i forbindelse med hensettelsen av vrakene, og anmeldelsene er grunnet i overtredelse av forurensningsloven.

Artikkeltags