Anmeldte kommunen og Anticimex

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Nå har imidlertid Norsk Huskattforening og Noah trukket anmeldelsen mot Larvik kommune i kattesaken på Omre.

DEL

Årsaken er at foreningene har fått kjennskap til at Larvik kommune kan være villig til å gå inn for en dyrevennlig og verdig løsning i saken om Agnar Melbergs kattehold, skriver Bodil Eikeset i Norsk Huskattforening i brevet til politiet der anmeldelsen trekkes, melder NRK.

Det var i helgen Norsk Huskattforening og NOAH anmelde både Larvik kommune og skadedyrfirmaet på bakgrunn av det de betegnet som « ulovlig innfanging og avlivning av katter».

I anmeldelsen het det blant annet: «Vi er blitt informert om at skadedyrfirnaet Anticimex satte ut feller for å fange katter i Omrestranda, Nevlunghavn, og at dette forgikk på privat grunn, dvs. utenfor friområdet som Larvik kommune disponerer på vegne av Direktoratet for naturforvaltning. Anticimex påstår at de skal være engasjert av Larvik kommune, og at hensikten skal være å sette opp fangstfeller for å fange katter levende for senere å eventuelt avlive dem. En slik aktivitet må anses å stride mot bestemmelsene i straffeloven mv som anført nedenfor. Det anmodes derfor om påtale og straff for følgende antatte gjerningspersoner og medvirkende», heter det blant annet i anmeldelsen.

Nå er altså anmeldelsen mot kommunen trukket, mens anmeldelsen mot Anticimex står ved lag. Anticimex stiller seg uforstående til anmeldelsen.

- Det er flere ting ved denne anmeldelsen jeg stiller meg undrende til, sier avdelingsleder Arild Larsen i Anticimex Vestfold/Telemark til NRK. Han understreker at Anticimex ikke har stått for avliving av kattene.

- Og innfangingen har foregått etter vedtak i Mattilsynet. Alt har skjedd i åpenhet og er varslet på forhånd, og vi hadde til og med politiassistanse ved en anledning, sier Larsen. Han avventer nå hva som skjer med anmeldelsen fra politiets side, skriver kanalen.

Artikkeltags