Larvik med pilotprosjekt mot bruk av svart arbeidskraft

Bredt samarbeid: Flere etater skal nå samarbeide om å gi informasjon om bruk av useriøs arbeidskraft. Fra venstre: Konstituert byggesakssjef Cathrine Wærvågen, leder for skattekontoret i Larvik kommune, Jon Mathisen, og politistasjonssjef Tor Eriksen.

Bredt samarbeid: Flere etater skal nå samarbeide om å gi informasjon om bruk av useriøs arbeidskraft. Fra venstre: Konstituert byggesakssjef Cathrine Wærvågen, leder for skattekontoret i Larvik kommune, Jon Mathisen, og politistasjonssjef Tor Eriksen. Foto:

Skal du i gang med et byggeprosjekt, og har sendt byggesøknad til kommunen? Da kommer du raskt til å få en telefon fra skatteetaten.

DEL

– Dette er ikke snakk om å ta verken de som utfører arbeid svart eller de som benytter seg av useriøse og uregistrerte firmaer.

– Vi ønsker å informere om hvordan man kan sikre seg at den arbeidskraften man bruker har sine papirer i orden og driver etter reglene, og også hvilke fordeler det gir å bruke seriøse bedrifter, sier politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen.

Pilotprosjekt med bredt samarbeid

Prosjektet «tettpå: Larvik» er et samarbeid mellom Larvik kommune, politiet, skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Larvik kommune er en av de seks første kommunene i landet som gjennomfører prosjektet, og prosjektet er videreført etter at det ga stor suksess under gjennomføring i Trondheim.

– Dette prosjektet er rettet mot tiltakshavere, og målet er at man skal unngå å bruke svart arbeidskraft.

– Jeg tror dette vil være et svært positivt prosjekt for Larvik-samfunnet. Være med på å sikre velferden. Dette skal gjøres gjennom god informasjon, og ikke gjennom sanksjoner. Utover at man får informasjon, blir ikke de enkelte byggesakene mer fulgt opp enn slik det har vært til nå, sier konstituert byggesakssjef i Larvik kommune, Cathrine Wærvågen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Mye i Larvik: Bruk av svart arbeidskraft er et problem som koster samfunnet milliarder av kroner hvert år. I Larvik regnes problemet til å være stort.

Mye i Larvik: Bruk av svart arbeidskraft er et problem som koster samfunnet milliarder av kroner hvert år. I Larvik regnes problemet til å være stort. Foto:

Grundig informasjon

Prosjektet går ut på at Larvik kommune, når det har kommet inn byggesøknader, sender oversikt med kontaktinformasjon til skatteetaten, som så ringer opp den enkelte tiltakshaver. Også de som kjøper bolig eller hytte i kommunen blir oppringt.

– Her blir det gitt veiledning over om hvordan man kan gå fram for å velge seriøse håndverkere og hvilke fordeler det gir å bruke slike og farene ved ikke å gjøre det.

– Så blir det også sendt ut en veileder med masse nyttige tips og råd, sier Jon Mathisen, som er leder for skattekontoret i Larvik kommune.

Omfattende problem

Ifølge Eriksen, Wærvågen og Mathisen viser beregninger gjort av skatteetaten at omfanget av arbeidslivskriminalitet, vesentlig svart arbeid, i 2017 utgjorde mellom 12 og 60 milliarder kroner.

Prosjekt «tettpå: Larvik» skal bidra til å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen, ved å få forbrukerne til å ta bevisste valg av håndverkere.

– Dette skal være veiledning for å få folk til å velge «det rette sporet». Vi representerer jo etater som skal være med å støtte opp velferdssamfunnet.

– Gjennom en informasjonskampanje som dette håper vi at bruken av svart arbeidskraft vil gå ned. Erfaringer viser at direkte kontakt med forbrukerne per telefon har større effekt enn kun skriftlig informasjon. Gjennom direkte kontakt føler forbrukerne seg «sett», og prosjektet har så langt vist at telefonsamtalen gjør at de i større grad gjør bevisste valg når de skal velge håndverker, sier Tor Eriksen.

«tettpå: Larvik» skal gi veiledning om hvordan viktige registre og andre åpne næringsdata kan brukes til å velge seriøse håndverkere. «Med åpen og tilrettelagt informasjon om registreringer, godkjenninger, skatterestanser o.s.v. kan forbrukerne bruke sin forbrukermakt for å hindre at useriøse får innpass i markedet», het det i en pressemelding om prosjektet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Skal sikre informasjon: Flere etter skal nå sørge for at bruken av svart arbeidskraft går ned. Fra venstre: politistasjonssjef Tor Eriksen, leder for skattekontoret i Larvik kommune, Jon Mathisen, og konstituert byggesakssjef Cathrine Værvågen.

Skal sikre informasjon: Flere etter skal nå sørge for at bruken av svart arbeidskraft går ned. Fra venstre: politistasjonssjef Tor Eriksen, leder for skattekontoret i Larvik kommune, Jon Mathisen, og konstituert byggesakssjef Cathrine Værvågen. Foto:

Viktig at Larvik er med

Larvik er en av de største hyttekommunene i Norge, og de tre representantene for prosjektet sier det derfor passer spesielt godt her.

– Det foreligger analyser som viser at store hyttekommuner har spesielt store utfordringer i forhold til bruk av svart arbeidskraft.

– Dette har vært med på å gjøre at Larvik har vært prioritert i valg av kommuner som skal være tidlig med i prosjektet. Målet er ellers at dette etter hvert skal rulles ut i alle norske kommuner, sier Ifølge Eriksen, Wærvågen og Mathisen.

I brosjyre materialet som sendes ut etter telefonsamtalen blir det ramset opp fordelene ved å bruke seriøse håndverkere, hvilke krav man kan stille til en håndverkerbedrift, og hvordan man kan få sjekket ut at bedriften er korrekt registrert og godkjent.

Man får også tips om skriving av kontrakt, tips om hvordan kan sjekke referanser og tips i forbindelse med fakturering og betaling.

– Dette prosjektet er ment forebyggende, og vi tror det gir Larvik et godt omdømme og brukerne større sikkerhet ved at vi er med på prosjektet, sier Eriksen, Wærvågen og Mathisen.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Positiv: Byggmester Rolf Henrik Johsen sier det ofte er krevende å konkurrere med useriøse aktører, og håper at det ny prosjektet kan bedre på situasjonen.

Positiv: Byggmester Rolf Henrik Johsen sier det ofte er krevende å konkurrere med useriøse aktører, og håper at det ny prosjektet kan bedre på situasjonen. Foto:

Positivt prosjekt

Byggmester Rolf Henrik Johnsen, som har drevet håndverkervirksomhet i Larvik gjennom en årrekke, sier til Østlands-Posten at det er svært bra at myndighetene tar tak i problemet med useriøse håndverkere på denne måten.

– Spesielt ved mindre prosjektet sliter vi med å kunne konkurrere på pris når useriøse og «svarte» bedrifter kommer på banen.

– Vi har lenge etterlyst at man gjennomfører konkrete prosjekter for å få ned bruken av slik arbeidskraft, og jeg tror dette er en riktig måte å gå fram på, sier han.

Johnsen sier at informasjon i slike sammenhenger er avgjørende.

– Vi må bare innse at myndighetene ikke har kapasitet til å følge opp og kontrollere all privat byggevirksomhet som foregår, men jeg tror at god informasjon til publikum kan være med på å få problemet til å bli mindre, sier han.

Artikkeltags