Avslørte avgiftsjuks for over en halv milliard kroner

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Toll- og avgiftsetatens økonomiske kontroller avdekket forsøk på toll- og avgiftsunndragelser på totalt 549 millioner kroner i første halvår 2012.

- Resultatene fra våre økonomiske kontroller har økt med 100 millioner kroner sammenlignet med de seks første månedene i 2011 og 2010. Noe av forklaringen er at Tollvesenet har intensivert kontrollen av toll- og avgiftspliktige bedrifter ved hjelp av etterretning og analyse, og tettere oppfølging av firmaer som stadig bryter regelverket, sier fungerende avdelingsdirektør Karianne Løken i Kontrollavdelingen i Toll- og avgiftsdirektoratet.


Strengere mot gjengangere

Tollvesenet registrerer at en del firmaer fortsetter å gjøre de samme feilene som er avdekket tidligere. Ni tollagerholdere fikk første halvår 2012 midlertidig inndratt tillatelsen til å kjøre varer direkte til kunder, og ett firma mistet tillatelsen til å fortolle varer i Tollvesenets elektroniske fortollingssystem.


Importkontroller

De største beløpene er avdekket i kontrollen med importen av varer til Norge. 279 av de totalt 549 millionene som ble unndratt statskassen første halvår 2012, kommer fra importkontrollen og kontrollen med tolldeklarasjonene. I løpet av ett år behandler Tollvesenet cirka seks millioner inn- og utførselsdeklarasjoner.


Regnskaps- og særavgiftskontroller

Tollvesenets kontroller med regnskapene til bedrifter som innbetaler toll og avgifter resulterte i etterfakturering på 239 millioner kroner. Kontrollen med særavgiftsoppgavene førte til at de avgiftspliktige firmaene må betale inn ytterligere sju millioner kroner til statskassen.

Regnskapskontrollene avdekket blant annet to utenlandske fartøyer som unnlot å innbetale nær 28 millioner kroner i NOx-avgift. En tollagerkontroll viste at 14 laster ikke var fortollet, og regningen fra Tollvesenet beløper seg her til 12,6 millioner kroner. Hos en annen tollagerholder fant tollrevisorene urettmessig proviantering for 11,5 millioner kroner, mens regnskapet til en tredje tollagerholder viste uttak av ufortollede varer for 6,1 millioner kroner. I to firmakontroller ble det avdekket feil beregningsgrunnlag for interiør og tekstiler for 12,9 og 10,8 millioner kroner.


Politianmeldelser

Kontrollene med deklarasjoner og med toll- og avgiftspliktige firmaer resulterte første halvår 2012 i 76 alvorlige overtredelser. I 11 tilfeller var overtredelsen så grov at den ble anmeldt til politiet.

Artikkeltags