Det var i en rutinekontroll fredag at det ble konstatert funn av intestinale enterokokker, som er samlenamnet på en gruppe bakterier - i to av vannprøvene.

Det er ikke påvist e-coli bakterier i drikkevannet, melder NRK Vestfold.

Alle de berørte husstandene har fått skriftelig beskjed om at alt drikkevann må kokes, også det som skal benyttes til tannpuss. Dusjing skal være i orden, opplyser kanalen.

Det er foreløpig uvisst hvor lenge publikum må koke vannet.