Bane NOR snakket aldri med grunneiere før de bestemte seg: – Jeg må si jeg synes det er rart

Da grunneiere fra Tjølling møtte Bane NOR, kom de med opplysninger de mener Bane NOR ikke kjente til. Nå reagerer grunneierne på at Bane NOR aldri har kontaktet dem i prosessen med å planlegge traseene.