Se de nye animasjonsfilmene av hvordan InterCity til og gjennom Larvik kan bli

Det nærmer seg tidspunktet da Bane NOR skal komme med sin anbefaling av hvilken korridor InterCity til Larvik som brukes, og hvor ny jernbanestasjon bør ligge. Her kan du se hvilke alternativer de tenker seg.