Barnebursdag var for noen år tilbake ganske ensbetydende med pølser og gelé hjemme i eget hus. Nå er det stadig flere som velger å markere barnets store dag utenfor hjemmet.

Vi vil vite hvordan barnebursdag feires i din familie. Og hvor mye penger svis av på et selskap?

Vi har laget et enkelt spørreskjema der vi håper du vil være med på å kartlegge hvordan disse viktige markeringene faktisk blir håndtert rundt om i fylket vårt. (Se litt lenger ned i saken.)

Svarene vil vi summere opp etter hvert og forhåpentligvis kan vi se noen tendenser.

Du svarer naturligvis helt anonymt.