Sterke historier om overgrep mot barn

Øivind Aschjem har samlet klær og objekter fra barn som er ofre for vold og overgrep. Barna er så små at de ikke kan fortelle selv. Men klærna forteller en historie.