«Det er bare forferdelig trist at noen gjør noe slikt. Jeg tenker på alle folk i byen som er glade i denne kirken»

I april ble et av de høye vinduene på østveggen ødelagt og to ruter knust. Nå er uhellet ute igjen.

- Fredag var alt som normalt, men da jeg kom hit på lørdag så det slik ut, sier en oppgitt Tore Johnson.

Grove skjellsord lyser på hvite murvegger.

- De har tagget på langveggene, både her og på andre siden. Det er bare forferdelig trist.

Hærverket er politianmeldt. Prost Terje Fonk mener alvoret i saken bør få ringvirkninger.

- Først tenkte vi å la det hele forbigå i stillhet. Vi ønsket ikke å gi hendelsen unødig oppmerksomhet. Samtidig har vi opplevd lignende situasjoner i det siste, blant annet på Østre Halsen. Derfor håper vi nå at folk vil være ennå mer oppmerksomme når de ferdes i nærheten av kirkene og passe på at alt er i orden.

Fonk får bred støtte av Johnson.

- Dette er et bygg mange i byen har et forhold til. Det er vår kirke. Halve byen sogner hit. Mange vil nok reagere når de ser hva som har skjedd, og ta avstand fra det.

Den aktuelle taggingen på Larvik kirke er grov, men enkel.

- Jeg tenker at det er ubehjelpelig, sier Johnson.

- På den måten at det ikke er så veldig vakkert, kanskje kan det være noen ungdommer.

- Det er sterke formuleringer som er skrevet, hvilke tanker gjør du deg om det?

- Jeg mener det sier mer om skribenten enn det gjør om oss andre. Kanskje har den eller disse blitt behandlet dårlig av kirken en gang, jeg vet ikke.

Kirkevergen understreker at han ikke har noe imot ung kreativitet.

- Ungdommen skal ha lov til å eksponere seg. Det vi ser oppe på den gamle brannstasjonen i byen, er kjempeflott. Men dette her blir noe helt annet. Det er griseri.

Han mener hendelser har to særlig uheldige konsekvenser.

- Ensak er det negative ved selve handlingen som er ulovlig og straffbar. En annen sak er kostnadene ved å utbedre påførte skader.

Nå avventer Larvik kirke situasjonen. Prost Fonk legger ikke skjul på at hendelsen har gjort inntrykk.

- Det er bare forferdelig trist at noen gjør noe slikt. Jeg tenker på alle folk i byen som er glade i denne kirken og i dette bygget.