Ole har aldri bodd i Larvik, men i hans nye bok spiller dette stedet en sentral rolle

I Ole Mathismoens nye bok «Trettitre norske trær og hva de har vært vitne til» forteller han om kulturhistorien til noen av de ti milliarder trærne vi har i Norge. Blant eldgamle eiker og høye grantrær finner vi Larviks bøkeskog i et eget kapittel.