De første 2.600 av 10.000 bøk- og eiketrær er på plass ved Bøkeskogen

Neste år skal resten fraktes opp fra Reiersøl planteskole i Froland i Aust-Agder og plantes nedenfor dagens bøkeskog og over gamle E18 og den 300 meter lange miljøtunnelen på det nye motorveianlegget.