Det er avdekket bruk av tropiske og truede tresorter i 68 av Norges nybygg. Bølgen kulturhus i Larvik er en versting.

Det er Regnskogfondet som har avdekket dette i en undersøkelse de har gjort av mange norske nybygg.

Undersøkelsen resulterte i en liste med 68 norske nybygg hvor det ble avdekket bruk av treartene ayous eller okumé, som begge kommer fra regnskogen i Sentral-Afrika. Okumé er en rødlistet treart.

Bølgen Kulturhus i Larvik kommer svært dårlig ut av undersøkelsen, i følge politisk rådgiver i Regnskogfondet, Ronny Hansen.

– Bølgen skiller seg ut i undersøkelsen vår på to måter. For det første er det ett av de byggene hvor det er brukt mest tre, hele 2045 kvadratmeter til sammen. Både på innsiden og utsiden.

– For det andre er begge tre-artene brukt i bygget.

Regnskogtømmer er kostbart og kan være tungt som stein, forteller Hansen. Han mener det ofte blir brukt fordi det er av høy kvalitet og vakkert å se på.

Statlig forbud

Staten har forbud mot innkjøp og bruk av tropisk tømmer i sin bygningsmasse.

– Hogst av regnskog er et av de fremste klimaproblemene vi har. I tillegg ødelegger det boområdene til mange plante- og dyrearter, og menneskene som lever i og er avhengige av regnskogen, påpeker Hansen.

Flaut for kommunen

Han mener det er spesielt ille når byggingen av signalbygg som Bølgen ikke har vært godt nok kontrollert.

– Det er flaut for Larvik kommune og det er flaut for Bølgen Kulturhus.

Bølgen Kulturhus er et kommunalt foretak som er heleid av Larvik kommune. Det var Larvik kommune som var byggherre, og bygget var i hovedsak offentlig finansiert.

– Den som er byggherre bør ha gode rutiner for å sjekke hva slags materialer som blir brukt i byggene deres, sier Hansen.

Daglig leder i Bølgen, Andreas Gilhuus ønsker ikke å kommentere saken før han har undersøkt de faktiske forhold.