Her kan du se hvilke oppdrag brannvesenet har rykket ut på i 2018

593 oppdrag for brannvesenet i år, mot 532 i 2017. Unødige alarmer med utrykning sto for de fleste av oppdragene for etaten, også i år.