Skolebuss med elever kjørte i grøfta på Åsrumveien. Alle elevene ble hjulpet ut av bussen.

Klokken 09.50 fikk politiet inn melding om at en skolebuss hadde fått motorstopp etter at den kjørte seg fast i flomvann like ved Åsrumvannet på Åsrumveien.

En erstatningsbuss ble sendt ut for å få skolelevene tørrskodd ut av bussen. Skoleelevene ble hjulpet over i den nye bussen, men da denne forsøkte å manøvrere forbi den havarerte skolebussen fikk den hjulene utenfor veien, og skled ned i grøfta.

- Det hele forløp forholdsvis udramatisk, og ingen kom til skade, opplyser operasjonsleder Petter Aronsen i Vestfold politidistrikt.

- Politiet ble ikke varslet før etter en stund, og da vi kom til stedet hadde alle ungene blitt hentet eller fraktet hjem, forteller han.

Mannskap fra Viking og brannvesenet kom til stedet for å hjelpe til med å få barna ut av den havarerte bussen, samt å få erstatningsbussen på veien igjen.

Mildvær, snøsmelting og mye regn gir økt vannføring.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), varsler tirsdag og onsdag om femårsflom i lavereliggende vassdrag i Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus.

Mildværet kombinert med store nedbørmengder og snøsmelting vil gi betydelig økende vannføring disse dagene.

Vakthavende hydrolog ved NVE, Erik Holmqvist, sier imidlertid til ØP Nett at man ikke kommer til å oppleve det som betegnes som flom i Numedalslågen ved denne anledningen.

- Vannføringen vil nok øke en god del også i Numedalslågen på grunn av større tilsig fra felter syd for Kongsberg, men vi vil ikke oppleve en flom som den vi hadde i fjor sommer, sier Holmqvist.

- Flom vil man nok i første rekke oppleve i mindre vassdrag denne gangen, sier han.

Is og snø kan også tette kulverter og avløpsveier, og dermed gi lokale oversvømmelser, heter det også i direktoratets varsel.