Et nytt auditorium til 15 millioner kroner er nå under oppføring på Fredriksvern Verft i Stavern.

– Det er absolutt behov for et nytt auditorium til bruk for justissektoren.

Det sier daglig leder ved Justissektorens kurs- og øvingssenter, Terje Skjølberg, til ØP.

I dag er det 168 studenter på Politihøyskolen i Stavern. I 2012 kommer det ytterligere 168 studenter.

– Da vil eksisterende auditoriumskapasitet på 115 og 82 seter (et av galeiskurene) være alt for lite til å kunne ta i mot hele kullet med bachelor–studenter, pluss lærerstaben. Vi trenger også flere møte– og grupperom, sier Skjølberg.

Det er Forsvarsbygg som bygger auditoriumet for Politihøyskolen. Justissektoren leier 70 prosent av den totale gulvflate på 40.000 kvadratmeter på Fredriksvern Verft.

Byggeoppdraget gjennomføres av Forsvarsbygg Utvikling, på vegne av Nasjonale festningsverk. Totalentreprenør er Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS, som holder til i Oslo og Tønsberg.

– Det nye auditoriet vil knyttes til dagens bygningsmasse via en egen gang, forteller Trond H. Bergan i Forsvarsbygg.

Byggingen startet i slutten av november i fjor, og bygget skal altså være ferdig 1. juni. Det lover anleggsleder Richard Skelton.

Byggingen foregår på et vernet område med rik tradisjon, kultur og historie og det preger Forsvarsbyggs tilnæring til prosjektet.

– Vi har derfor hatt et nært samarbeid med Riksantikvaren i saken, sier Trond H. Bergan.

– Det er ingen tvil om at årene 2010, 2011 og 2012 viser at etterutdanningen ved Politihøyskolen i Stavern øker markant, sier Terje Skjølberg.

Trond H. Bergan kaller byggingen et gründerprosjekt.

– Vi bygger ikke for Forsvarets behov, men for en annen etat på statlig grunn, sier han.

Og avtalen som er inngått med justissektoren, er på 15 år i første omgang. Bergan legger ikke skjul på at det senere kan bli aktuelt å sette opp nye undervisningsbygg på området.

– Vi er veldig tilfreds med justissektoren som leietakere, sier han.

Bergan berømmer også Larvik kommune for smidig saksbehandling.

Det nye auditoriet får en grunnflate på 300 kvm.

– Vi bygger i hovedsak med betongelementer og det er stålbærende konstruksjoner, sier anleggsleder Richard Skelton.

Terje Skjølberg åpner også for at andre kan leie auditoriet når det er ledig, for eksempel i helgene.