Høyres Lene Camilla Westgaard Halle stilte i går spørsmål til ordføreren om Larvik kommune vil vurdere en tiltaksplan for spesielt begavede barn i grunnskolen.

«Høy intelligens er ikke alltid en gave, dersom skolevesenet ikke klarer å legge til rette for god undervisning», sa blant annet Westgaard-Halle fra talerstolen. Ordfører Rune Høiseth avviste i sitt svar behovet for en tiltaksplan.

– Jeg har tillit til at alle elever blir godt ivaretatt og at det blir satt riktige læringsmål for den enkelte innenfor kravet til tilpassede opplæring og Larvik kommunes program for «Kvalitet i skole, sa Høiseth.

Varaordfører Hallstein Bast var i utgangspunktet enig med Høiseth, men etter en prat med Dag Emmanuel Fredriksen (13) hadde han fått et annet syn på saken.

Dag var i kommunestyret sammen med faren sin Bjørn E.P. Fredriksen. Han er pressetalsmann i Lykkelige barn, nettverk for foreldre med høyt begavede barn.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at smarte barn har det lett på skolen. Faktisk kan vi også ha problemer med undervisningen. Det er rart at det står i loven at man ikke skal ha hjelp hvis man har problemer fordi man er begavet, sa Dag.

– Jeg fikk større forståelse for problemstillingen etter å ha diskutert med Dag. Lene Camilla skulle ha uttrykt seg like klart som han, sa Bast etterpå.