De har selv tråkket sine ridestøvler i stallen i oppveksten. Yngve Svendsen og Kenneth Svendsen vil sikre at barn og unge i Larvik som er glade i hest, får gjøre det samme.

– Både Kenneth og jeg har vokst opp med Knut Rimstad. Hele vår barne- og ungdomstid var vi på gårdene hans. Vi vet hvor mye det betyr for barn og ungdom, sier Yngve Svendsen, som nå, sammen med Kenneth Svendsen, kjøper Damgården ridesenter fra kommunaleide iFokus for sju millioner kroner.

Fryktet privatisering

I høst ble det klart at iFokus, etter bare tre års drift og investeringer for 11 millioner kroner i gården, ville selge Dammen. Svendsen og Svendsen, som begge har barn som er aktive på Dammen, fryktet at gården ville ende opp som et privat sted uten rideskole, og at det sosiale miljøet rundt stallen og den viktige møteplassen for barn og unge, ville forsvinne.

– Vi var redde for at det skulle havne på private hender og at det skulle bli en bom her, sier Kenneth Svendsen.

Fortsetter som før

Begge understreker at de vil drive senteret videre i Rimstads ånd, den eldre hesteguruen som solgte gården til iFokus.

De nye eierne ønsker å tenke noe nytt for å skaffe flere inntekter, blant annet i form av å leie ut Rytterstua i større grad, tilby tjenester til arrangementer og selskapeligheter, samt rette seg mot bedriftsmarkedet med pakker for teambuilding.

Ridekursene, aktiviteten og møteplassen vil fungere akkurat som før.

Ideelle eiere

Daglig leder i iFokus, Hans-Jørgen Johnsen, er fornøyd med at det er hestekyndige idealister som nå overtar Dammen.

– Nærmere en ideell løsning er det ikke mulig å komme, mener han.

Johnsen innrømmer at det ble for vanskelig for iFokus å drive et ridesenter.

– Vi har ikke hatt den kunnskapen om hest. Vi skal være gode på mennesker og få dem ut i jobb, ikke drive hestesenter, sier han.

iFokus beholder imidlertid 20 prosent av eierskapet og vil bruke gården til arbeidstrening som kunde av Dammen.

Svendsen og Svendsen oppretter et aksjeselskap som overtar driften 1.1.2014.

IFokus fortsatt medeiere

Det kommunaleide foretaket kjøpe ridesenteret i 2010 og hadde som intensjon å drive det og bruke det til arbeidstrening for sine brukere. Nå har de innsett at å drive ridesenter krever kompetanse på hest og at det kreves mange ressurser.

– Vårt fokus er mennesker og det å få mennesker ut i arbeid, ikke å drive med hest, påpeker daglig leder for iFokus, Hans-Jørgen Johnsen.

iFokus beholder imidlertid 20 prosent av eierskapet og skal fortsatt være kunde på ridesenteret, blant annet med et sykefraværsprosjekt.