Henrik Rosenquist så seg lei på at utenlandske trailere forvillet seg inn på en lite egnet vei i Larvik, tok saken i egne hender, og endret på skiltene. – Men slikt har man slettes ikke lov til å gjøre, sier Statens Vegvesen.

Søndag tok Rosenquist med seg en stige og rød tape og endret skiltene som står ved hver ende av fylkesvei 162, Rauanveien, i Larvik.

Forstår ikke skiltene

- Mange av sjåførene som kjører her forstår ikke verken engelsk, tysk eller norsk. Symbolene øverst på skiltet er til å misforstå og sjåførene tror det er greit å kjøre her. Nå håper jeg skiltene ble lettere å forstå, sa Henrik Rosenquist til ØP Nett.

Les også: Fikk trailer inn i hagen - Trailer vippet på veiskuldra i 15 minutter

Trafikkfelle

Rauanveien, som går de få kilometerne mellom E18 ved Bommestad i Larvik og Hegdal industriområde i Tjølling, er både smal og kronglete, og den har flere bratte bakker.

Om sommeren kan trailere til nød klare å passere hverandre på enkelte steder på veien, mens det vinterstid er bortimot umulig. Glatt føre fører også til at trailere blir stående fast, og flere vogntog har rett og slett veltet eller sklidd av veien.

Årsaken til at sjåfører, trolig med vesentlig overvekt av utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge, velger veien, er at de blir «sendt dit» av GPS-en i bilen. Veien til industriområdet framstår som den korteste i forhold til å kjøre via Øya industriområde i Larvik, men er i virkeligheten en trafikkfelle.

Ved begge ender av veien står det store skilt som både på norsk, engelsk og tysk forklarer at veien ikke er egnet for tungtransport.

Aksepter ikke «tukling» med skilt

Seksjonsleder for Vestfold Vegvesen Region Sør, Rune Stundmark, sier til avisa at han kan forstå frustrasjonen folk i område må føle.

- Men det er nok ikke lov til å endre på skilter når man føler for det, sier Stundmark.

- Skilter er laget etter en utforming og farge i henhold til internasjonale konvensjoner, og vi kan nok ikke akseptere at de blir «tuklet med» på denne måten. Jeg kan nok kanskje være enig i at informasjonsverdien på skiltet ble bedre, men dette er altså ikke lov, sier han.

Vanskelig å gjøre noe med GPS

Stundmark sier at det nok er informasjonen GPS-leverandørene bruker som ikke er god nok.

- Vi legger inn informasjon som forteller om veiene i en internasjonal database, og denne skal være korrekt. Dermed skal ikke trafikken ledes denne veien dersom leverandøren av GPS-ene henter ut riktig informasjon, sier han.

Vanskelig å regulere

Rune Stundmark sier også at det er en utfordring å klare å regulere all trafikk på alle veier riktig.

- Det kan jo også være snakk om at en del tungtrafikk faktisk må kjøre på denne veien, og i tillegg er det en utfordring å sørge for at utenlandske vogntog er godt nok rustet til å kjøre på slike veier vinterstid.

- Uansett har ikke vi sett at problemet på denne veien har vært så stort at det har blitt gjort ytterligere tiltak, men dette innspillet gjør at jeg skal sørge for at saken blir sett på. Men å endre skiltene på eget initiativ er altså ikke greit, sier Stundmark.

Se bilder fra trafikkuhell på veien på høyre side av artikkelen.

Les også: Hvor tydelig må det skiltes på Rauanveien? - Trailer på tvers på Bommestad - Trailer på glatta på Rauanveien - igjen - Ny trailer bom fast uten kjetting