* I juni fikk HRL Utvikling AS nei på dispensasjonssøknaden fra tre til fire etasjer på Værven på Rekkevik Brygge. I vedtaket heter det at eventuelt oppbygg over det, skulle være ventilasjon og heishus.

* I ettertid tegnet HRL inn seks oppbygg, med trapp opp til takterrasse. Planutvalget ba HRL om å bli enig med naboene, for så legge fram et forslag til politisk behandling.

* Dette er det sjette skisseforslaget fra HRL. Fjerdeetasjen er fjernet. Det er isteden tegnet inn tre takoppbygg med dertil verandaer.

* Administrasjonen har innstilt positivt. Naboene protesterer fortsatt. Planutvalget avgjør saken tirsdag.