* Enhetsleder Ronald Nilsen slutter i stillingen. Han makter ikke lenger måloppnåelsen i budsjettet - uten at det går på forsvarligheten løs for pleien og omsorgen.

* Rådmannen ser at rammene som helhet er trange, men mener likevel det er riktig og nødvendig med tiltak i Tjølling som går lenger enn det enhetslederen har foreslått.

* Nilsen vil fortsatt være ansatt i Larvik kommune.

* Tove Akre, omsorgssjef for sone Stavern/Brunlanes, skal fungere som leder for sone Tjølling i inntil et år.