DETTE MENER LESERNE

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

SI DIN MENING ER

- Problemet med Larvik er at det er total mangel på arbeidsplasser for folk med utdanning her ! Anders

---------------------

- Når vi snakker om byutvikling, sier Amundsen at: ”faller derfor lovprisningen av byens omgivelser på siden av temaet.” Hevder ikke Amundsen dette fordi han har faktisk har godtatt kriteriene som Oslo Byaksjon setter opp? Det er ingen naturlov at disse kriteriene er rette, eller at det er det hele bildet. Nettopp omgivelsene til Larvik by gir Larvik kommune store næringsinntekter fra turistene. I nærheten av betyr ikke lenger gåavstand. En pendler mellom Grenland og Larvik, kan i mange tilfelle ha kortere arbeidsreise enn en arbeidstaker har i Oslo eller i Bergen. Som bostedsområde er Grenland langt mindre tiltrekkende enn de fleste områdene i Larvik kommune. Det jeg pekte på var at tallet arbeidsplasser kan øke i f. eks. Grenland, samtidig som tallet innbyggere i Larvik øker på grunn av at arbeidstakerne ønsker å bo i kommunen. At det er en enkel løsning på alle problemer for Larvik, og at all konkurranse forsvinner med regioninndeling istedenfor fylkeskommuner; nei trur jeg nå slett ikke. --- Ellers så var det lett å se grensa Larvik-Hedrum i Nansetgata. Skiltet stod rett nok der, men på Hedrumsida var det alletrær på begge sider. På Larviksida var trærne fjerna. Nå sier jeg takk for meg til Amundsen i akkurat dette emnet og i denne omgangen. Vil du ha siste ordet, så vær så god! Det dukker nok snart opp like interessante emner som byutviklinga, og da er det fritt fram. Takk for følget. Du har vært en kunnskapsrik og godt formulert debattant! Ulf Aabel Lillemoen

------------------

- Hver gang byutvikling og private/offentlige investeringer diskuteres i Larvik, kommer motsetningsforholdet mellom Larvik by og Larvik kommune opp. Ulf Aabel Lillemoen har selvfølgelig rett i at Larvik er ”så mye mer” enn Larvik by. Vi har flotte strender og svaberg, skog og frodig jordbruksland. Vi har en rik industrihistorie og bakgrunn både som grevelig kjøpstad og vikingkaupang. Det finnes en rekke kystperler og tilløp til sørlandsbebyggelse. Ingen trekker i tvil at Larvik har flotte omgivelser. Imidlertid må man i en byutviklingsdebatt forsøke å undertrykke den kraftpatriotiske glorifiseringen av ”vårt sted på jorden”. Byutvikling skjer fordi folk ønsker å bo i nærheten av viktige sentrumsfunksjoner og kulturtilbud – og fordi Norge har blitt en nasjon som i stor grad livnærer seg på tjenesteyting. Servicenæringene vokser og trives i samspill med hverandre. Når vi snakker om byutvikling, faller derfor lovprisningen av byens omgivelser på siden av temaet. I Larvik kommune er det to byer, Stavern (den mest vellykkede og velfungerende) og Larvik (den største og med mest uutnyttet potensiale). Når Per Bjønnes Kristiansen skriver om ”byen mellom elvene”, med Bøkeskogen på toppen og fjorden i bunnen, er ikke Tjøllingvollen eller Kjose del av betraktningen. Erling Fossen ville kanskje kalt det en partiell analyse. Hele Larvik kommune er tjent med at byen Larvik er innbydende, velfungerende og attraktiv. Man kan enten velge å kun utvikle bostedskvaliteter (og håpe at været holder), eller man kan – parallelt – stimulere til næringsutvikling og nyskapingsvirksomhet. Lillemoen ser ut til å mene at vi kan stole på at regionssamarbeidet – nærmest i kraft av sin eksistens – vil ordne opp i Larviks problemer på egen hånd. Det er naivt å tro at våre nabokommuner uselvisk vil la Larvik kommune skumme fløten av økt tilflytning til Grenland og Sandefjord. ”Oss-og-dem”-mentaliteten står sterkt i kommune-Norge, og det er ingen grunn til å tro at regionene uten videre vil utradere dette. Det er nok å betrakte oss selv fra utsiden: For 20 år siden gikk det en kommunegrense tvers over Nansetgata, og fortsatt ulmer mikro-patriotismen i ”storkommunen Larvik”. Larvik må være aktiv på flere områder, med langsiktighet og forutsigbarhet som sine mest grunnleggende kjennetegn. Kommunen må være tydelig på hvordan bykjernen og randsonene skal få utvikle seg, hvilke aktiviteter som er ønskelige og hvilke som ikke er det. Samtidig bør det legges vind på å fremstå som et sted der de som tør, opplever å bli satset på og heiet frem. Slike holdninger er i første omgang lettest å skape hos kommunen selv: Et strømlinjeformet og behjelpelig byråkrati, klare regler for hva som er lov og hva som ikke er det. Samtidig må man kunne divergere fra planverket eller foreslå fruktbare alternativer når hensynet til næringslivet og hensynet til byutviklingen kolliderer. Resultatet kan bli et geografisk kompakt, livlig og levende kraftsentrum midt mellom elvene, fjorden, skogen og alle de andre herlighetene i distriktet. Amundsen

-------------------

- jeg synes du har rett,hjelp de fattig og husløse med å bygge hus hvor det er mulighet for de som ikke har så mye penger.Slik situasjonen er nå er det mange i Larvik som ligger under fattigdom,mange barn har ikke mulighet 5ttil å delta i forskjellige aktiviteter på grunn av familiensøkonomi.Nå må politikerne mer på banen, og ikke bare tenke stort!!!! utvandrer som følger med. Unni Rutledal

---------------------

- NEI. Ikke hvis politikerne holder på slik som de gjør nå. Larvik er en DØD by desverre. Pessimist

----------------------

- Amundsen og jeg er langt mer på linje enn det så ut for i starten. Jeg slår fast at Amundsen har gjennomskua Erling Fossen og vet mye om ideologien og drivkreftene bak denne mannen. Jeg er helt enig i at debatt om byutvikling er av det gode, uansett hvordan debatten starta. Det jeg reagerte på var sjølve utgangspunktet, at debatten bare griper fatt i den mest bymessige delen av en stor og variert kommune. Det er dette som jeg mener er et feilspor. Det er Amundsen som først peker på hva for agenda ”urbanisten” har. Hvor mange utenom Amundsen har oppfatta at debatten er leda i en helt spesiell retning? At Erling Fossen får litt ekstra omtale, fører bare til at han fortsatt kan forsørge seg sjøl. Nåværende Larvik er definert som en bykommune, og diskusjonen i Ø-P dreier seg om byutvikling. Alle som bor i Larviksdistriktet er sjølsagt klar over at det går an å se det slik at gamle Larvik kommune slukte omegnskommunene Brunlanes og Stavern, Tjølling og Hedrum. At det da i den nye Larvik kommune nødvendigvis er flere sentra og mange boligområder, er innlysende. Stavern var også i si tid en egen by, og hvis Larvik er en uslepen diamant, for å sitere Per Bjønnes Kristiansen, så er Stavern ei bortimot fullkommen perle. Noe helt innlysende er også at i nye Larvik kommune finner en store jord- og skogbruksområder og industriområder utafor gamle Larvik by. Dette er fakta som det ikke går an å overse. Nå har Per Bjønnes Kristiansen en veldig fin beskrivelse av Larvik by: ” Ingen slår denne byens kombinasjon av å ligge mellom to elver, ha en åpen fjord med horisonten i det fjerne, en stor vakker innsjø nærmest helt inn i sentrum og omkransende åser med Bøkeskogen kronende i bakkant. Larvik ligger der som en uslepen diamant.” Jeg er helt enig! I nye Larvik bykommune ligger også de tallrike svaberga og sandstrendene på Brunlanes og i Tjølling. Viksfjord, Svenner og deler av Farris ligger i ”byen”. Med fare for å fornærme noen ved ikke å ta med alle småperlene, så minner jeg om at Ula og Nevlunghavn ligger i ”byen”. Jeg nevner gravrøysene på det mektige Mølen, middelalderkirkene på Brunlanes, i Tjølling og i Hedrum. I hele distriktet fins tett med fornminner, slik som på Kaupang. I byen ligger Tollerodden og Herregården. Det jeg nevner er dagligdags for folk i distriktet, men dette mangfoldet av helt unike områder må en kanskje ha bodd utenom Larvik i noen år, for helt ut å verdsette og sette pris på. I tillegg kommer et vennlig klima. Larvik kommune er så mye mer enn Larvik by. Så kommer en diskusjon om offentlige rom og arbeidsplasser, som innsnevres til bare å gjelde bykjernen i Larvik og aksen Jernbanen/Bryggene-Hovland. Det er en åpen mulighet for at om noen få år så er Telemark, Buskerud og Vestfold en region. At Vestfold går inn i Osloregionen, slik det kan skje for Østfold, er lite trulig ut fra framlegga som foreligger. Det kan bli deling av funksjoner innafor regionen. Et fortetta industriområde i Grenland og kanskje i Sandefjord kan gi rom for økt bosetting i Larvik. Med ny E-18 og gode togforbindelser, vil det være flere som ser kvalitetene som Larvik kommune har som bostedsområde sjøl om arbeidsplassen ligger en halvtimes reisetid unna. Det trenger ikke nødvendigvis bare være konkurranse om innbyggere og arbeidsplasser, men også samarbeide innafor regionen. De naturgitte forholda i Larvik kommune er det knapt andre kommuner som kan vise maken til, noe som titusentalls sommerferierende har oppdaga. Ulf Aabel Lillemoen

--------------------------

- med anledning Larvik.er det håp ?sier på nytt. vad med ungdomen?vad med hvor ska de bo ?trenger vi kulturhus å spa hotell?har ikke hørt noe om å bygge leiligheter før de unge hvor ska de bo når det ikke en gang finnes hus før vanlige eller de som lever under fattigdoms grensen ?er dette en by for de rike eller vad.vi vil gjerne lukke øyan for de egentlige problemen.vad ska vi med en STOR skole til når vi har skoler nok .dette er et ROT med skattebetalernes penger uten like .DETTE ER HÅPLØST å uten SUNDT fornuft!!!!!! Frustrert

----------------------

- Fossen har tatt rollen som "urbanist" og "bydoktor" her til lands, og livnærer seg ved å være spissformulert og flåkjefta. Godt mulig er han en halvstudert røver, like så vel kan det hende at han har uklar politisk tilhørighet. Gjør det ham i så tilfelle uegnet som debattant i byutviklingsdebatten i Larvik? Dersom hans innlegg kan sette i gang en debatt som gjør at både du og jeg - og en rekke andre - skriver innlegg på ØPs debattforum med forslag og synspunkter på hvordan vi mener Larvik skal utvikle seg, ser jeg ingen problemer med Fossens aktivitet. Det er den småborgerlige forargelsen som gir en fruktbar debatt. Fossens bakgrunn er sannsynligvis like broget som bakgrunnen til en rekke "fremstående forretningsmenn" her i byen, og jeg ser virkelig ingen problemer med at han engasjerer seg også i Larvik. Argumentene hans tør ikke være ukjente - det er byen, som sentrum i en region, som definerer bokvalitet og handelsaktivitet. Bygde-Norge skaper minimalt med verdier, og Fossen tar konsekvensen av dette ved å fremelske byene som vår fremste ressurs for fremtidig handel og utvikling. Dette har gitt seg utslag i Byforum-bevegelsen, som egentlig ikke innebærer mer enn at han (og et par andre) reiser rundt til de 14 største byene i landet (bl.a. Larvik) og setter i gang debatter med lokale paneldeltakere. Dette følges opp av små drypp til lokalmediene med jevne mellomrom, hvor den siste kommentaren var en i rekken. Et delmål for Fossen er å skape liv og røre rundt sin person, noe Lillemoen her er den sterkeste bidragsyteren til i herværende avis. Hovedmålet er å holde liv i visjonen om et "regionenes Europa" som sprer seg også til Norge. Per i dag er det kun regionene Oslo og Stavanger som opererer selvstendig i Europa, men med den nye regioninndelingen som du såvidt nevner, Lillemoen, vil man kunne skape grobunn for et sterkere momentum for f.eks. Grenlandsregionen. Spørsmålet blir: Hvorfor skal vi passivt vente på en byråkratisk inndeling fra Statens side? Larviks sjanser som by er langt bedre nær sentrum i en Grenlandsregion enn som perifer småby i en Osloregion. Dersom gass fra Nordsjøen besluttes ilandført i Grenland, er dette en stor seier også for Larvik. Men skal vi bare vente og se, og la ytre faktorer avgjøre hvordan fremtiden blir? Larvik må bli proaktiv, frempå og strategisk i forhold til sin egen utvikling. Det er dette Fossen forsøker å oppildne til, og dèt er neppe et feilspor. Amundsen.

--------------------

- Det kommunen burde gjøre er å vente med å satse på kulturen. Gjør heller byen mer vennlig til unge mennesker. For eksempel: prøv å få inn en høyskole her.(kansje en avdeling av høgskolen i vestfold), sats på å lage en promenade langs fritzøe brygge og mot skottebrygga, med nye leiligheter (eventuelt studentboliger om det skulle bli skole her), mer uteliv, gjør byen mer attraktiv for turister(vi vet jo alle at turistene som kommer med båten aldri stopper i larvik, men kommer seg så fort som mulig på e18), få flere butikker i "sentrum";det står flere tomme butikklokaler i byen). Det er så mye som kan gjøres. Kultur er også viktig, men det er viktigere å sette Larvik på kartet først, så det kommer folk fra andre steder for å se på kulturlivet, ikke bare spesielt intresserte fra Larvik. Men fremfor alt: Tenk på de unge som bor her. Veldig mange unge drar så fort de kan vekk fra larvik. Mye på grunn av utdannelse, ja, men også for å kunne oppleve mer liv rundt seg. I Larvik finnes det så og si ingenting man kan ta seg til. Det er bare et par utesteder her, det finnes få fritidsaktiveteer. Det er lite som holder unge mennesker i Larvik. Skap mer liv her i byen først, så er nok byen godt på vei til å unngå å bli en spøkelsesby som kun inneholder pensjonister og småbarnsfamilier! Simen

--------------------

- Først må jeg si meg enig med Yngve Rakke. Erling Fossen Trefer spikern på hodet. Vi må få slutt på JA til NEI politikken til flertallet av politikerene i Larvik. Sjerneeksemplet er reguleringsplanen for Naverfjorden. Der bruker de titalls millioner lønnskroner på å regulere campingene til friområder, enda de eier nabostranden. som forøvrig ser ut som en svinesti. Naverfjorden bør reguleres om til turisme til glede for alle som ønsker å ha fine strender å besøke. tom Nalum

----------------

- det er kanske fint at larvikslista bruker drammen som eks. drammen er av folk flest regnet som den kjedligste og mest uspennende i norge, det er bare det at folk ikke har vært i larvik, da hadde den ligget på topp.petterm

----------------

- svaret er nei, og skal det skje noe må det store omveltninger til i alle ledd. larvik har i dag kjempe problemer i det mest basale, nemlig forhold mennesker imellom, kjempeproblemer når det gjelder russtoffer for ungdommer, en heller pasiv handelstand, ett uteliv uten følelse. i larvik er det nok fargen på veggen i stua som teller mest...petterm

----------------

- Er det mulig å få både i pose og sekk? Ha en stille og rolig familieby og et yrende by- og resturantliv? Samle en by som er strukket i alle ender(Nordbyen-Øya-Torvet-Brygga-Stavern)? Gå ut på byen en gang i måneden og forvente at det er fullt av folk? Husker gamle Hvalen, da kom folk fra alle Vestfoldbyene, Drammen og Oslo ned i helgene. Hva var det? Se hva som skjer i Tønsberg. Torvet er øde og folk trekker ned til Brygga eller opp til Farmannstredet. Jeg tror felles mål og samarbeid er tingen. Ikke jobbe for sær(e)-interesser og ”brande seg selv” Stavern var Norges minste by og har sjarm. Kanskje vi ikke skal tenke så stort og heller satse på lite og sjarmerende? Hilsen en som også har bodd i Molde

-------------------

- Hvor blir det av 18års utestedene? Hurra for hjemmefest og hissige naboer. Jones

-------------------

- Til de som orker å sette seg inn i noen av tankene og ideene til Erling Fossen, så rår jeg til en liten sveip på Internett. Det er for de fleste ikke overkommelig å lese alle artiklene om eller av Erling Fossen, men det som er typisk er at mannen kommer med sleivspark og skråsikre meninger på de merkeligste områder. Overskriftene på Internett gir et lite bilde. Det ville vært mye rarere om det ikke kom en artikkel der Larvik by blir vurdert av Erling Fossen i f. eks. Kommunal rapport, enn at det kom. Erling Fossen ser tydeligvis hele Norge som sitt virkeområde, for de som gidder å låne øre eller øye til han. I hodet sitt har ”urbanisten” Erling Fossen sitt eget bilde av hvordan en by skal se ut og fungere. Det virker som om det bare er byen som teller; naturen og omgivelsene rundt er uvesentlige. De skikkelig gode eksemplene på fullkomment kaos når Erling Fossen tråkker i baret, finner en når han uttaler seg om miljøbevegelsene, biologiske spørsmål og bygde-Norge. Den som leiter, finner! Om mannen har ei formell utdanning, har jeg ikke greidd å finne noe sikkert om, utover at han tok ex. fil. en gang i 80-åra. Sannsynligvis har han lest den økonomiske teorien som passer inn i hans verdensbilde. Det er bare trist når tomt svadaprat blir feiltolka som akademisk språk, slik Amundsen gjør. Det er ikke mange som kan få karakteristikken, ”har ikke injurierende kraft”, men Erling Fossen fyller trulig krava. Hva skal en gjøre når en leser noe slikt som sammenlikninga mellom Drammen og Larvik? En kan sjølsagt ta artikkelen alvorlig og argumentere mot, slik flere har gjort. Jeg ser bare det latterlige i den, slik jeg skreiv under vignetten ”en uforstaaende mand”. Å la Erling Fossen være med på å legge premissene for byutviklinga i Larvik kommune, kan i beste fall og på høfligste måte kalles et feilspor. Ulf Aabel Lillemoen

-----------------

- Om hersketeknikker Den "uforstaaende mand" svarer Erling Fossens innlegg med lavmål. Kanskje ikke så upassende med hensyn til Fossens form, men spissformuleringer trenger ikke nødvendigvis å ødelegge en god debatt. Selvfølgelig kan det innvendes fra alle kanter at det har skjedd ting i Larvik som gjør at det ensidig negative i Fossens bilde ikke stemmer 100% med virkeligheten. Alt er relativt. Likevel er det riktig at Larvik sliter med å tiltrekke seg både næring og tilflyttere. Disse tingene henger sammen, men må også behandles adskilt. Vi må ikke bli så smålige at en debattant som bruker et akademisk språk og har postadresse Oslo blir avskrevet på sviktende grunnlag. Fossen har lest sin økonomiske teori (selv om jeg er overrasket over at han i sine seneste avisinnlegg til stadighet henviser kun til Michael Porter og Ricard Florida). I bunnen ligger den Schumpeterske tradisjon som legger grunnlaget for økonomisk vekst som funksjon av teknologisk utvikling. Dette regner jeg med er uforståelig for den rigsmaalsskrivende larvikenser på herværende forum. Like så riktig er det at det ensidige fokus på estetikk ikke vil bringe byen noe sted. Det er ved å fremelske innovasjon og nyskaping - dvs. heie på dem som løper, ikke dem som ligger i ro (først og fremst representert ved den tidligere adelsstanden her i byen). Larviks visjon om å være "der det gode liv lever/leves" kan med rette kritiseres for å være sedat og lite visjonær. Dessverre er dette nesten like mye et nasjonalt problem. Norge belønner folk som flytter penger mer enn folk med nye ideer. Det betyr ikke at Larvik trenger å gå i den samme fellen. Fossens innlegg er mer en oppfordring til handling enn en dom over et forfeilet prosjekt. Hva angår de bymessige kvaliteter i Larvik, blir det meningsløst å argumentere med at det finnes hus og gater her i byen. Det gjør det også på Notodden og i Hokksund. Likevel vil jeg aldri definere disse stedene som noe annet enn forvokste veikryss. Mange byer i Norge, også Larvik, sliter med dette. Los Angeles er kjent for å være en erketypisk amerikansk by, der alle lovlydige borgere kjører bil uansett hvor kort de skal. Dersom Larvik fortsetter å smøre handelsstand, kultur og andre aktiviteter utover et stadig større område, er vi på god vei mot å oppnå det samme her. Byutviklingsteoriens svar er å skape, dvs. legge til rette for, evt. bygge, attraktive byrom. Kort sagt: Skape nye møteplasser der folk faktisk har _lyst_ til å oppholde seg. Amundsen

-----------------

- Amundsen, ble de første arbeidsplassene nedlagt i Larvik. Hvordan var det da med visjonene, motet og politisk konsensus? Etter hva du sitter inne med av info om hva som har foregått politisk her i byen så har du kanskje vært med selv!? Har ved flere anledninger spurt politikere om hvilke visjoner de har for hva vi skal leve av i Larvik om 10-15 år! Har ikke fått noe svar! Kan du svare? Hvordan har de klart å få til et nytt sentrum i Drammen? Er det fordi de har hatt et politisk samarbeide for å få det til? Hvorfor går det ikke an å få til et slikt samarbeide i Larvik? Skal man sitte på hver sin tue i all fremtid og spy ut eder og galle i stedet for å tenke på byens ve og vel? Har sett Larvik som beboer og som utflytter og for å si det; Det har ikke skjedd mye her i byen de siste 15 årene! Jo, en ting fortsatt politisk uenighet! Er helt enig med deg når det gjelder Freppene! De har ført mange velgere bak lyset! Skal ikke se bort i fra at det er de som har trenert Larvik's utvikling, men det er kun en hypotese! Ha en god helg, Amundsen! NIKODEmus

---------------

- Det er flott at også du begynner å innse viktigheten av en styrt byutvikling med fokus på etablering av nye næringer, Niko. Erling Fossen har imidlertid ikke bidratt til annet enn å påpeke det åpenbare, mens Per Bjønnes Kristiansen har bidratt mer enn noen annen til å sette akkurat disse problemstillingene på agendaen. Å skyte på ham for hva kommeunestyret i Larvik ikke gjorde (fordi de var mer opptatt av å hegne om sine gamle kommunegrenser og bidra minst mulig til den nye storkommunens ve og vel), er mildest talt skivebom. At kommunestyrepolitikere for 20 år siden skulle satt i gang en plan tilsvarende Drammens omdømmeprosjekt, ville krevd både visjoner, mot og politisk konsensus. Her i Larvik har velgerne i en årrekke plassert Frp i en fremtredende posisjon i kommeunestyret og således effektivt unngått enhver fremtidsrettet og visjonær handling. Men dette gjelder også generelt: Dersom man i Larvik forsøker å argumentere for en utgift til langsiktig positiv utvikling og en mulighet for inntekts erhvervelse, blir man nærmest rutinemessig sablet ned. Og du spør hva det er som går galt hver gang? Amundsen

---------------

- Strutsepolitikk! Det er ikke ofte at en gammel mann reagerer, men etter å ha lest innleggene til Erling Fossen (30.05.06) og Per Bjønnes Kristiansen (01.06.06), og deretter filosofert over hva som ble skrevet, så forekommer det meg at herr Bjønnes Kristiansen entret barrikadene, fant ut at det fortsatt var utrygt for så å gjøre som strutsen, begrave hodet i Sanden! Merkelig det der med politiske mennesker sånn rent privat så er de helt OK, men når de tar på seg politikerrollen så mister de hodet! Slik som strutsen! Vi møttes som vanlig vi tre gamle gutta, med lang erfaring fra sjølivet, Suez-, St. Lawrence- og Panamakanalen, for å ta en kopp kaffe på en hertil beliggende kaffekafe'! Kanskje vi skulle flytte til Drammen hvor nybyggingen av byen har vært i full gang i mange år, og hvor du kan finne deg en stille oase hvor fred og ro råder! Ja, ja, vi forledes til så mye sa jeg til mine to kumpaner! Vi sees på debattsiden i ØP! Gandalf den grå

-------------------

- Erling Fossen traff spikeren rett på hodet, ikke sant Bjønnes Kristiansen! Drammen hadde nok 20-års forsprang på Larvik, men hva gjorde politikerne i LK da arbeidsplassene begynte å falle bort! LINK meg her og Brand meg der! Dere har hatt hodet et annet sted enn i fri luft! Hvorfor gjorde ikke politikerne i Larvik noe for næringsetablering allerede for 15 år siden? Hvor blir det av arealplanen for næringsetablering? Skryt gjerne Larviks beliggenhet opp i skyene, men glem ikke at det er dere politikerne som har startnøkkelen! Til Yngve Rakke! Innlegget ditt er utrolig passende når det gjelder 0-fremskritt i Larvik, mot full pakke i Stavern! Hva er det som går galt hver gang? NIKODEmus

--------------------

- Her er du ved sakens kjerne, nemlig det at dere i Larvik by ikke forstår hva Fosse sier. Hadde dere forstått det hadde problemet vært løst for lenge siden. Synd for Larvik by, men bra for oss andre. Det er tross alt et fåtall av innbyggerne i Larvik som bor i Larvik by. At dere i byen der inne sliter med psyken får være deres sak. Resten av kommunen går så det suser. Yngve Rakke

--------------------

- Kan nogen hjelpe mig? Jeg haver med meget stor undring lest noget som en Erling Fosse i Oslo (Kristiania?) byaksjon har skrevet om Laurvig by. Der er saa mange uvante ord som jeg ikke finner i min ordbok. Hvad mener hr. Fosse naar han skriver: ”En by må klare å utvikle en mentalitet som bejaer innovasjon, som gjør at alle ideer får en så kort vei som mulig til kommersialisering. Larviks småborgerlige mentalitet knyttet til estetikk og det gode livet må erstattes med en aggressiv gründermentalitet som er knyttet til stoltheten det gir å leve av eget arbeid. Først når ledende miljøer går sammen om å bygge denne stoltheten er det håp for Larvik.” Jeg har i mangfoldige timer, den hele dag og den hele natt, grublet paa hvad for mening der ligger bak disse sikkert bevingede ord, men jeg finner ingen mening. En snigende mistanke har vognet i mitt sind. Er der ingen mening? Er her bare svulstig ordgyteri? Nei, nei, jeg viger tilbage fra slig en formastelig tanke. Det må være seniliteten som har naaet min hjerne, uakted min ikke altfor høye alder. Lige vanskelig for mig at forstaa er dette: ”Noe av problemet er jo også at Larvik kommune ikke har en klart definert romlig struktur med et helt klart definert senter. Det sies om fotgjengere i Los Angeles at de enten er «mad, bad or from out of town». Det samme kan sies om fotgjengere i Larvik. Larviks manglende urbane struktur gjør at den lille byen blir bilbasert. Larvik kommune er for stor og har for mange sentra. Det stusselige torget på høyden av Larvik by er for lite, og nå renner alt livet på torget ned Prindsens gade og ut av kaikanten. Men å fjerne fergeterminalen og la folk promenere langs kaikanten skaper ikke nødvendigvis attraktive byrom.” Hr. Fosse finner ingen urban struktur i Laurvig. Sidst sommer da jeg avla byen et besøg, fandt jeg baade gader og hus, slig de var i min pure ungdom. Er en skrekkelig catastrophe i ferd med at udvikle sig? Hr. Fosse beskriver at alt liv i byen renner ud av kaikanten og da nødvendigvis ud i havnebassinet. Vil mange av Laurvigs invaanere lide drugningsdøden? Hjelp mig, lider jeg af Alzheimers sygdom? Kan nogen hjelpe mig at finne mening i det hr. Fosse skriver? En uforstaaende mand

Artikkeltags