Rekrutteringen sies å rette seg spesielt mot unge jenter og gutter, ned mot 14-årsalderen. Det spilles til dels på sex - jentene omtales ofte som Frøyas sexy døtre.

PST kjørte for noen år siden en offensiv mot Vigrid, fordi det ble ansett som en fare at unge mennesker gikk inn i miljøet uten å vite hva de involverte seg i.

Politiet fryktet, og frykter fremdeles, at unge gradvis møter krav om å forplikte seg i forhold til den rasistiske og voldelige ideologien, og at de risikerte å bli involvert i kriminell virksomhet.

Ingen som arbeider nært med ungdom i Larvik, verken ved fritidsklubber, oppfølgende ungdomsteam eller tilknyttet ungdomspsykiatrien, har hatt kontakt - eller kjenner - ungdommer, som i det siste har søkt seg til Vigrid-miljøet.

Politiet i Larvik har heller ikke merket noen pågang fra folk som ønsker informasjon fordi ungene deres vil bli med i organisasjonen.

Det er heller ingen, verken lokalt eller sentralt, som ønsker å kommentere hva Vigrid driver med for tiden - med begrunnelse i at all oppmerksomhet gir dem gratis reklame og gjør grupperingen mer mystisk enn den er.