Gå til sidens hovedinnhold

Frykt for alderdom kan gi tidlig død

Artikkelen er over 4 år gammel

Folk som frykter alderdommen, risikerer å dø tidligere, viser en ny studie utført av Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Det foreligger gode beviser for at folk som har et negativt syn på det å bli gammel, ikke kommer like raskt til hektene igjen når de blir skrøpelige, og at de i gjennomsnitt lever 7,5 år kortere enn andre som har et mer positivt syn på alderdom, sier John Beard.

Han leder avdelingen for aldring og livsløp i WHO, som har intervjuet 83.000 mennesker i 57 land om hvilke holdninger de har til alderdom.

Konklusjonen er at disse holdningene blir stadig mer negative, først og fremst i rike land.

Eldre diskrimineres

– Diskriminering av eldre er ekstremt vanlig, sier Beard.

– Holdningene til alderdom er nå på samme nivå som rasisme og sexisme var for kanskje 20, 30 eller 40 år siden, sier han.

– Ting som ikke lenger aksepteres dersom man snakker om folk på grunnlag av rase eller seksuell legning, blir fortsatt tolerert når det gjelder alderen deres, sier Beard.

Diskrimineringen kan for eksempel rettes mot 50-åringer som søker ny jobb, eller 65-åringer som mot sin vilje tvinges over i pensjonistenes rekker.

Omdefinerer alderdom

WHO kaller tvungen pensjonsalder «problematisk» og har selv besluttet å omdefinere hele alderdomsbegrepet. I deres øyne går du inn i alderdommen når du passerer halvparten av gjennomsnittlig levealder i landet der du bor.

I et land som Storbritannia, der gjennomsnittlig levealder er 81 år, vil WHO dermed definere enhver som er over 41 år som «eldre».

– Vi håper dette kan være frigjørende for dem som ser på det å passere 60 år som et illevarslende vendepunkt, sier Beard.

Over 600 millioner mennesker i verden er nå eldre enn 60 år, og antallet kommer trolig til å doble seg innen 2025 og passere 2 milliarder i 2050, anslår WHO.

Kommentarer til denne saken