Eldreboliger var uten strøm i mange timer: - Russisk rulett med de gamle

Skifting av sikringsbokser har skapt store utfordringer ved omsorgsboligene i tilknytning til Bøkeskogen eldresenter.